Back to top

Korábbi díjazottak

2020

Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2020. évben ismét meghirdetésre került a Pro Architectura díj. A pályázat kiírásának célja nem változott: valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, vagy belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények díjazása.

Idén miniszteri elismerésként tíz Pro Architectura díj került átadásra. Az elismerésben részesülők Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől vehették át a díjakat, amelyhez egymillió forint összegű pénzjutalom és adományozást igazoló oklevél is járt.

Építészeti alkotás kategóriában Pro Architectura díjban részesült: Dénes György, Détári György DLA, Ferencz Marcell DLA, Dobrosi Tamás, Fejérdy Péter, Bartók István DLA, Kokas László, Nagy Márton Kálmán DLA, Falvai Balázs DLA, Török Dávid DLA, Péterffy Miklós

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Káldi Gyula részesült díjazásban.

Az Építtető kategóriában Gödöllő Város Önkormányzata lett a nyertes pályázó.

Kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelezőként pedig Tündik Zoltán kapott miniszteri elismerést.

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet olyan megvalósult alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósulásban résztvevő tervező(k) a kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködésének eredményeként magas minőségével értéket teremt és követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épülettel, táj- és szabadtér-építészeti alkotással, belsőépítészeti alkotással, valamint építészeti installációval lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a szakmai bíráló bizottság tagjai számára annak személyes megtekinthetőségét.
 


DÉTÁRI GYÖRGY DLA ÉS FERENCZ MARCEL ISTVÁN DLA

DEM FENNTARTHATÓ ÉPÜLETENERGETIKAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT, DEBRECEN

2013-ban a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt valósult meg a Debreceni Egyetemen. A Kassai úti kampuszon olyan innovatív, kísérleti épületenergetikai demonstrációs központ jött létre, amely az energetikai jellemzők épületléptékű gyakorlati bemutatásával a lakosság fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szemléletét is formálja. A projekt eredményeként egy, az országban egyedülálló passzív ház jellegű középület épült, amely a megújuló energiák felhasználásával biztosítja az épület energiaellátását. A 15x15 m-es, szabályos négyzetes elemekből felépített acél kubus mozgó homlokzati falelemei mögött „ház a házban” elven megépített tökéletes energetikai burokba csomagolt épületet találunk, amelynek belső terei a négy égtáj felé fordulva helyiségenként külön szabályozható használati komfortfokozatokat mutatnak be a fal-, padló-, mennyezet- és légfűtés variációival. Az acélhomlokzat mozgó elemei a belső terekben, bármely napszakban teljes világosságot vagy tökéletes sötétséget biztosítanak.

Letöltés


DÉNES GYÖRGY

GYERMEKTÁBOR, BALATONFENYVES

A festői Balatonfenyves arculata közel száz éve alakult ki a lombkoronák alatt megbúvó, különböző stílusú, de léptékében harmonikus üdülőépületekből. A budapesti II. Kerületi Önkormányzat gyermektáborának megújítása során a tervező meggyőzte a megrendelőt arról, hogy a korábbi barakkok felújítása, kiegészítése, vagy a könnyűszerkezetes építés helyett hagyományos, a nyáridőben komfortosabb tégla-fa épületek építése az ökologikus alapú fejlesztés útja. A tervező példaértékű, költségelemzéssel támogatott tervezőmódszerének köszönhetően létrejött jól működő, a hely szellemiségét sugárzó, 90 gyermek és tíz kísérő nyaralását szolgáló építészeti alkotás, amelynek megvalósítása fajlagosan kevesebb ráfordítást igényelt és gazdaságosan, alacsony költségekkel üzemeltethető.. Az épületegyüttes, amely a központi udvart láncszerűen körbevevő épületsorból áll, a szállás és közösségi funkciók csoportosításából, a szerkezetelvűség és művészi arányok vegyítéséből jött létre, hirdeti a déli part hangulatát és egyszerre jeleníti meg a hely szellemiségét, a hagyomány tiszteletét és korunk hangját.

Letöltés


DOBROSI TAMÁS

SPORT ÉS KONFERENCIAKÖZPONT, FELCSÚT

A felcsúti Sport és Konferenciaközpont három részre tagolt, az organikus-expresszív stílusban alkotott épületegyüttese a szerkezet és forma, a leplezetlen anyaghasználat egységét mutatja. Az épületegyüttes folytatása a több nemzetközi elismeréssel rendelkező Pancho Aréna épületének. A nagyméretű épületegyüttes egységes konstrukciót mutat, de az egyes funkciókat más-más módon, alrendszeri hierarchiában jeleníti meg. A tervező egy évtized kitartó munkájával továbbfejlesztette a makoveczi gondolat egyik meghatározó tételét: a szerkezet egyben a látvány, a látvány pedig a mindent átható gondolat tükröződése. Az összetett funkciót, a praktikumot a legmodernebb eszközökkel kiszolgáló épület példa a nyersanyagok szinergiájára: a vasbeton falakon és a pilléreken sűrűsödő, látszó íves fatartók egy emberléptékű, a részletekig lebontott, egységes, befogadó teret hoznak létre. Külön említést érdemel, hogy a funkció megkövetelte technológiák az architektúrába illeszkedően jelennek meg. Az épületegyüttes a dús növényzettel beültetett dombból emelkedik ki, íves, csokros támrendszere a természeti formák folytatása, a tető strukturált felületébe természetes módon illeszkednek a szükséges bevilágító elemek.

Letöltés


NAGY MÁRTON KÁLMÁN DLA, FALVAI BALÁZS DLA ÉS
TÖRÖK DÁVID DLA

MAGYARORSZÁG FŐKONZULÁTUSA, LENDVA

A 2016-ban még lepusztult épület újraélesztése fontos üzenet a helyi társadalom, így a magyar kisebbség számára is. Örömmel üdvözöljük építészeti konnotációját, amely a sokrétű kortárs szlovén épített környezetben egyértelműen közvetíti a megbízó és tervező európai iránylatait. Tervezői szándék volt a hajdani Takarékpénztár eklektikus épületének „továbbépítése”, nemcsak a megőrzés, hanem az új tartalommal történő megtöltés érdekében. A nem műemléki épület történeti értékeit átmentve, az átépítések torzításait megszüntetve, letisztult funkcionális megoldás került kialakításra. Alapos kutatások, szerkezeti elemzések alapján sikerült az eredeti, szimmetrikus és enfiládos alaprajz visszaállítása. A homlokzatok visszanyerték plasztikus, részletgazdag arculatukat, a nyílászárók autentikus formálásával együtt. A konzulátus semleges homlokzati színezése nyugodt méltóságot sugall. A szerkezet részletei ötvözik a történeti és kortárs elemeket. Figyelemre méltó, hogy az épületbelsők kialakítása az új közintézményi funkciók elvárásai szerint, de a történeti értékekre alapozottan valósult meg. A terekben a kortárs formálás elemei jelennek meg a múltbéli anyagok, megoldások újraértelmezésével együtt, melyeket visszafogott anyaghasználat, színezés, elegancia jellemez.
A történeti értékek feltárásával, a kortárs építészeti formálás szándékával és szakszerű alkalmazásával példamutató, nagyvonalú „továbbépítés” valósult meg Lendván, amely például szolgálhat az értékmentés, megőrzés és az újjáformálás szerény, de átgondolt eszközökkel történő megvalósítására, elkerülve az építészeti múlt hamis értelmezését.

Letöltés


PÉTERFFY MIKLÓS

PJ- HÁZ, KOLOZSVÁR

Az épület Kolozsvár legjobb fekvésű villanegyedében és annak is talán legtöbbet emlegetett utcájában, a Görögtemplom utcában áll. Az eredetileg a ’30-as években épült családi ház magán viselte azokat a jegyeket, amelyek a két világháború közötti Kolozsvár építészetének útkeresését jellemezték. Egy régi polgári villa, ami bár formai megjelenésében karakteres, stilisztikai értelemben értékes jegyeket mutatott, de megnyitásaiban, kertkapcsolataiban, helyiségeinek tájolásában, funkcionálisan rosszul működött. Péterffy Miklós építész ebből valósított meg egy nagyon egyedi dolgot. Korrigálta, ami funkcionálisan rossz volt, anélkül, hogy túlságosan megváltoztatta volna a ház hamvas, esendő karakterét. Kortárs építészeti eszközökkel szerves módon kapcsolódott a 30-as évek stílusához. Megőrizte és átmentette a ház történeti értékeit, és egy jól működő, a mai kor igényeit kielégítő, új épületet varázsolt belőle.

Letöltés


BARTÓK ISTVÁN DLA ÉS FEJÉRDY PÉTER

TORNATEREM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT. MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA, KŐSZEG

A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Iskola új tornaterme a zártsorú várköri beépítés takarásában az udvar és a kert határán áll, mint a jobb gazdasági épületek egy vidéki portán. A „B" típusú, 30x30m-es pályaméretű, 10m tiszta belmagasságú tornaterem, kiszolgáló helyiségeivel, előcsarnokkal és két szaktanteremmel félig a földbe süllyesztve helyezkedik el. A besüllyesztés eredményeként az új és a korábbinál jóval nagyobb tömeg a környezetével arányos marad. Nem térvesztésként jelenik meg az udvaron, hanem gazdagabb, és differenciáltabb térvilágot eredményez. Megnyílik az udvar felé, kültéri öblei, bejárati tornáca kapcsolatot keres a szűkebb és tágabb környezetével. Az épületben járva mindenhonnan érzékelhető a teljes térstruktúra és a külvilág is. Az aula egyszerre nyitott az udvar felé és a tornacsarnok tere felé is, de felfelé és lefelé is átlátásokat kínál a lépcsők terein keresztül. Így az első emeleti közlekedőben is érzékeljük a földszint világát és a pinceszintről is felláthatunk az emeletig. Ennek köszönhetően még a közlekedőkben is természetes fények vannak és a feszes szerkesztés ellenére is tágasság jellemzi az épületet.

Letöltés


KOKAS LÁSZLÓ

HILD VILLA REKONSTRUKCIÓ, BUDAPEST

A villát Hild József saját célra építette 1844-ben, de később eladta, és a század vége felé Pucher József tervei szerint két oldalszárnnyal és hátrafelé is bővítették. A második világháború után lakásokat telepítettek bele, majd üresen állt, s bár a 90-es évek végén történt egy felújítás, az építészetileg magas színvonalú, és hosszú távra megoldást jelentő rekonstrukció 2015-ig váratott magára. Sikerült a magasztos célt teljesíteni: az átépítéssel egy igazi klasszicista villát létrehozni. Az újjászületés a tömeg, a térrendszer, a lépcsőház, és az oszlopos oldaltornác helyreállítását, vagy újraalkotását jelenti, mindent az épület eredeti stílusához igazítva. A központi fogadótérben a rekonstruált klasszicista enteriőr jelenik meg, míg a többi helyiségben a mai igényeknek megfelelő bútorzat és belső, a klasszicizmusra utaló szerkesztettséggel. A rekonstrukció különlegessége az a hátsó oldali bővítés, mely az eredeti elgondoláshoz illeszkedve került megoldásra, a szerkesztési elv, az épülettömeg akár Hild József munkája is lehetne, és mégis, az üvegfalas orangerie szárny az értő szemlélőnek mai gesztusokat is mutat. A tervezőnek sikerült a szinte lehetetlen: Hilddel és Pucherrel együtt létrehozni egy egységes, történelmi távlatokat és mai gondolatokat ötvöző, kortalan épületet.

Letöltés

 

A témakörben elismerésben részesülhetnek az építészeti közéletben és az építészeti oktatásban aktívan tevékenykedő, a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához.

 


KÁLDI GYULA

Egy európai kultúrájú nemzet önazonosságtudatának szerves részét kell, hogy képezze mindaz, amit elődeink épített örökségként ránk hagyományoztak. Idén épp századik évfordulójára emlékezünk annak, hogy a történelmi Magyarország több mint fél tucat utódállama között hullott darabjaira a kevés, ami e kincsekből valahogy megmaradt. Azokra a szakemberekre, akik ezen emlékanyag megmentésén fáradoznak, úgy kell tekintenünk, mint akik a múlt sebeit kötözik, a nemzet emlékezetét gyógyítják. Ilyen küldetést mondhat magáénak Káldi Gyula építész is, aki az elmúlt több mint négy és fél évtizedben belföldi és határon túli műemlékek sokaságának a megmentésén fáradozott. Munkásságát olyan alapvető fontosságú épített emlékek felújítása fémjelzi, mint a jáki templom, vagy a hiteles módon egyedüliként megőrzött Árpád-kori székesegyházunk, a gyulafehérvári székesegyház. Káldi Gyula azonban jelenleg is aktív részese a hazai műemlékvédelmi erőfeszítéseknek, hiszen a Teleki László Alapítvány külső munkatársaként közel félszáz műemlék helyreállításának szakmai felügyeletét látta el, s több műemlék teljes körű helyreállításának tervezési feladatát végezte és végzi ma is. Fáradhatatlan munkálkodása ráirányítja figyelmünket mindarra, amiről a hétköznapokon hajlamosak vagyunk megfeledkezni: egy nemzet nem csupán az azt alkotó egyénekből, azok nyelvéből vagy épp szokásaiból tevődik össze, hanem az építészeti és társművészeti emlékekből is, amelyek évezredes ittlétünk néma tanúi, az elvégzett munka mementói

Letöltés

 

 

Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek azon építési tevékenységet megbízó jogi vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt együttműködő partnerként és későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket.


GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VÁRKAPITÁNYI LAK, GÖDÖLLŐ

A XVIII. században kezdődött az építéstörténete a gyönyörű, egyszerű tömegű épületnek. Az évszázadok alatt volt az uradalmi kormányzó háza, lakások befogadója, felügyelőségi épület, udvarmesteri szállás, 2010-re azonban az összeomlás határára jutott. Ekkor vásárolta vissza Gödöllő Város Önkormányzata, és kezdődött meg a helyreállítás, melynek eredményeként a csodálatosan felújított épületet rendezvényházként tudja használni a város közössége, civil szervezetei. Az építtető nagyrészt saját forrásból, hat év alatt ütemezve valósította meg a helyreállítást. Mindezt magas színvonalon dolgozó tervezők, szakértők, restaurátorok, kivitelezők kiválasztásával, az előkerült értékek értő és befogadó megmentésével, a városi civil szféra bevonásával, türelemmel és kitartással, igényességgel csinálta végig. A város partner és mecénás volt abban a sziszifuszi és aprólékos munkában, amelyben a tervezői és építői gárda falmegerősítéseket, födémcseréket, tető-újjáépítést végzett úgy, hogy közben mentett minden menthetőt: vakolatdarabokat, falfestéseket, kopott falépcsőt, táblás parkettát, verandát és ezer más részletet.
A történelem süt át a falakon, a festett felületeken, a zsigereinkben érezzük az évszázadokat. Ez az épület, a romokból újjászületés reményét jelenti mindnyájunknak.

Letöltés

 

 

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes építészeti alkotások megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, a ki a megvalósult alkotás kivitelezésének magas minőségével, innovatív, környezettudatos, „smart” megoldásaival, költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének alakításában..

 


TÜNDIK ZOLTÁN

BUDAI VÁR FÉMSZOBRAI, BUDAPEST

A Várkert Bazár, a Budavári Főőrség és Lovarda épületei szobrainak rekonstrukcióját Tündik Zoltán fém öntőmester készítette el magas minőségben, komoly szakmai tudással és megalapozottsággal, amely eredményeként 16 db szobor, egy szökőkút és a lovarda bejárata feletti dombormű született újjá. Mindezt nagy céltudatossággal és tapasztalattal készítette el. A Nemzeti Hauszmann Program keretében a budai Várban, amely Magyarország kiemelkedő épített és kulturális örökségének része, lehetővé vált, hogy minden fejlesztés a régi tervek alapján valósuljon meg. A rekonstrukció során csak archív fényképek és rajzi dokumentációk álltak rendelkezésre, így művészettörténészek, építészek és szobrászművészek bevonásával készültek el a tervek, amelyek felhasználásával következhetett a fémöntés stációja. A modernizált anyaghasználat és technika be tudta fogadni a művészi részletképzést és az öntőmesteri tudást, ezzel példát mutatva az antik és modern, a régi és az új együttélésének lehetőségére.

Letöltés

 

2019

Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2019. évben ismét meghirdetésre került a Pro Architectura díj. A pályázat kiírásának célja nem változott: valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, vagy belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények díjazása.

Idén miniszteri elismerésként tíz Pro Architectura díj került átadásra. Az elismerésben részesülők Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől vehették át a díjakat, amelyhez egymillió forint összegű pénzjutalom és adományozást igazoló oklevél is járt.

Építészeti alkotás kategóriában Pro Architectura díjban részesült:
Furu Xénia, Guttmann Szabolcs István és Wagner Péter DLA, Mányi István, Mányi Dániel, Gergely László, Kardos Gábor És Németh Krisztina, Terdik Bálint, Katona András, Riedel Miklós Márton, Gyulai Attila, a Fernezelyi, Basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, Gutowski Robert, Révai Attila, Kövér István, Boczkó Ákos, Pottyondi Péter, Pottyondi Bence

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Schrammel Zoltán részesült díjazásban.

Az Építtető kategóriában a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány lett a nyertes pályázó.

Kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelezőként pedig Reznicsek Zoltán kapott miniszteri elismerést.

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet olyan megvalósult alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósulásban résztvevő tervező(k) a kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködésének eredményeként magas minőségével értéket teremt és követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épülettel, táj- és szabadtér-építészeti alkotással, belsőépítészeti alkotással, valamint építészeti installációval lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a szakmai bíráló bizottság tagjai számára annak személyes megtekinthetőségét.
 


FURU XÉNIA, GUTTMANN SZABOLCS ISTVÁN,
WAGNER PÉTER DLA

PÜSPÖKI HÁZ, KOLOZSVÁR

Kolozsvár belvárosában a XV. század óta álló unitárius püspöki ház felújításával nem csak az unitárius egyház bölcsője, hanem egy értékes, de méltánytalan állapotba került műemlék született újjá. A méltó módon helyreállított épülettel nem csak Kolozsvár lett gazdagabb, hanem a nagyközönség is, hiszen a vallásszabadság háza három szinten, közösségi terekkel, múzeummal, konferencia termekkel várja a látogatókat és a kutatókat. A tervezők rendkívül alapos és példaértékű kutatómunkát végeztek, így az épület közel 500 éves szerkezetei, építőelemei és részletei gondosan megóvásra kerültek és feltárt helyükön újra láthatók. A történeti anyagok használata mellett az újonnan beépített részletek és anyagok is átgondoltak, az épület történetéhez és szellemiségéhez illeszkednek. Az unitárius egyház gazdag képzőművészeti gyűjteménye is itt kapott helyet, csakúgy, mint a híres unitáriusok arcképei. Különösen szép gondolat a konferenciatermekben megjelenő magyarországi és erdélyi templomok pasztell sorozata.  Összességében Erdély és Kolozsvár is egy ritka, egyedülálló épülete kapott esélyt újabb évszázadokra.

Letöltés


MÁNYI ISTVÁN, MÁNYI DÁNIEL, GERGELY LÁSZLÓ,
KARDOS GÁBOR, NÉMETH KRISZTINA

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA, BUDAPEST

A Szépművészeti Múzeum, Schickedanz Albert alkotómunkásságának fő műve világviszonylatban is egyedülálló alkotás. Ez az épület több mint műalkotások befogadó helye, hiszen nagy stíluskorszakokat megörökítő építészeti múzeum is, melyből történelmünk sajátos erői miatt Magyarország polgárai eddig keveset láthattak. A több évtizedes értékmentő munka a méltánytalan állapotban lévő terek rekonstrukciójával, a múzeum XXI. századi szemléletnek és követelményeknek megfelelő átalakításával, funkcióbővítésével napjainkban teljesedett ki.
A dr. Baán László miniszteri biztos által felügyelt Liget Budapest projekt részeként újjászületett múzeumban az értékmentés, megújítás és a kortárs bővítmények összhangja alkotja a művészet befogadó katedrálisát. A tervezők és a több éves munkában résztvevő többi szakember kitartó, felkészült értékmentő és értékteremtő erőfeszítéseinek eredményeképpen példaértékű, a múlt értékeit a mában bemutató épület jött létre.

Letöltés


TERDIK BÁLINT

DUNA IPOLY TANUSZODA, SZOB

A szobi Duna-Ipoly tanuszoda a 2014-ben elindított Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében valósult meg 24 másik létesítménnyel együtt. A programban épülő tanuszodák és tornatermek részletesen kidolgozott mintatervek alapján, de a helyi épített és természeti értékekhez igazodva, egyedi arculattal valósultak meg. Ez a tervezési konstrukció egyrészről a kivitelezést, a beruházás szervezést, ellenőrzést segítette azonos műszaki megoldásaival, leszűrhető és átadható tapasztalataival, másrészről az építész alkotóereje, az érintettekkel való példaadó közreműködése és a kivitelezési folyamatban való részvétele a helyi identitást erősítő, időtálló művet eredményezett. A Duna partra telepített épület megtartotta mintatervi értékeit, az ártér indokolta kényszerű kiemelés miatt még fokozva is azokat, egyben igazodva a Dunakanyar páratlan természeti környezetéhez is. A tervező hozzáállása – mely több, a programban megvalósult épületnél nyomon követhető – példaként szolgál a mintatervek alapján épülő épületek adaptálására és a helyi kulturális és építészeti értékek kortárs megjelenítésére.

Letöltés


KATONA ANDRÁS, RIEDEL MIKLÓS MÁRTON ÉS GYULAI ATTILA

TELEKI-TISZA KASTÉLY, NAGYKOVÁCSI

Nagykovácsiban 2016 és 2018 között zajlottak felújítási munkálatok azzal a céllal, hogy a Teleki-Tisza kastély és annak környezete visszanyerje történelmi, 1885 körüli állapotoknak megfelelő pompáját és mindenben megfeleljen korunk elvárásának is. A rekonstrukció során a tervezők törekedtek az eredeti térstruktúra helyreállítására és ezzel egy használható és fenntartható épületegyüttest hoztak létre a legtöbb érték megtartásával és újak teremtésével. A felújítási koncepció kialakításánál a tervezői csapat maximálisan figyelembe vette a műemlék egyedi és komplex értékeit valamint az épületegyüttesben rejlő lehetőségeket is. A kastély és kiszolgáló épületeinek együttese a kortárs építészeti és szabadtér építészeti megoldásoknak köszönhetően kiszabadult korábbi évszázados elzártságából, ezáltal a rekonstrukció jelentősen gazdagította Nagykovácsi településképét és épített örökségét. Az anyaghasználat, a belső terek letisztultsága, elegáns megformálása összhangban van az épülettel. Az új követelményeknek megfelelő, de a múlt értékeit megtartó reprezentatív közösségi tér jött itt létre, melynek méltó része és egyben kiemelkedő ékessége a megújult és mai napig egybefüggő zöldfelületként fennmaradt kastélypark is.

Letöltés


FERNEZELYI, BASA IRODA ÉPÍTÉSZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MLD46 LAKÓHÁZ, BUDAPEST

A Fernezelyi, Basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű Társaság a hegyvidéki Melinda úton megvalósult háromlakásos épületegyüttese egy olyan teraszház, melyben – a szerkezeti összekapcsolódás ellenére – kellő szeparációval rendelkezve, minden lakóegység számára biztosított az önálló kertkapcsolat és az egyedülálló panoráma. Az épület formavilága erőteljesen szobrászati jellegű, mely a homogén süttői mészkő és az üvegfelületek dialógusára épül. Az intenzív geometrikusság jó érzékű ritmikával párosul, melyben az épületrészek nem elkülönülve vannak jelen, hanem egyetlen homogén, monolitikus egységgé állnak össze. Mintha egy hegyről legördülő szikla darabjaira esne szét és állna össze architektúrává. A természet valódi átlényegülését láthatjuk ebben a folyamatban, mely az épített környezetet a hegy részévé teszi. Az építésztervezők munkája nem csupán az együttélés-különélés jó arányainak építészeti hátterét teremti meg, hanem egyúttal arra is rámutat, hogy a természet és az épített környezet kettőssége hogyan hozható egymással szorosabb kapcsolatba.

Letöltés


GUTOWSKI ROBERT, RÉVAI ATTILA, KÖVÉR ISTVÁN ÉS
BOCZKÓ ÁKOS

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA TEMPLOM, PÁTY

A tervezők a két, egy pontban érintkező ovális összhatására épülő alaprajzi formával olyan védett udvart és templom-plébánia-közösségi terek együttesét hozták létre Pátyon, a Szent II. János Pál Pápa templom elgondolásával, mely szinte kistelepülésként, kerített várként jelenik meg a környező lakóházak között. A lejtős területen lekerített nagy, vízszintes külső és belső tér a külvilágtól való elválást, a közösségteremtést erősíti, a széles megnyitások a kert és az utca felé viszont a befogadást tükrözik. A tömegek, a falfelületek és a belső terek lágy, izgalmas formálása egyedi, mégis logikusan érthető, egyben elmélkedő atmoszférát teremtenek. A templomtérben az okosan átgondolt dupla falszerkezet között sok szükséges kisebb teret helyeztek el: lépcsőt, gyóntatófülkéket, kápolnákat. A boltozatot imitáló beton kupolahéj fehér felületével, a benne lévő fényfülkékkel, mélyedésekkel izgalmas, szférikus érzeteket kelt. Az építészeti részletek, és a téglaburkolat kiosztása kidolgozott, a bútorok nemesen egyszerűek. A létrejött templom egységes, erős kompozíció, az Istennel való találkozás lehetőségének igaz helye.

Letöltés


POTTYONDY PÉTER ÉS POTTYONDY BENCE

DIŐSGYŐRI STADION

A megépült stadionok sorában a diósgyőri stadion látványa rendhagyó. A Bükk lábánál, ahol a sík hegynek ütközik, ott találkozik az épület túlnyújtott tetejének ”légiessége” a ferde beton támpillérek tektonikus ”erejének” kifejeződésével. A szerkesztési elv a stadion léptékében kehelyszerű tömeget eredményez, melynek megjelenését az épület elegáns, könnyűfém ”palástja” valódi ikonikus jellé változtatja. A stadion nemzetközi szakmai zsűri szavazatai alapján elnyerte 2018-ban az év stadionja címet.

Letöltés

 

A témakörben elismerésben részesülhetnek az építészeti közéletben és az építészeti oktatásban aktívan tevékenykedő, a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához.

 


SCHRAMMEL ZOLTÁN

OKTATÓI ÉS TERVEZŐI TEVÉKENYSÉGÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE

Schrammel Zoltán úr harminc éve vesz részt az Építészmérnöki Kar angol nyelvű oktatásában. A Középülettervezési Tanszéken több mint egy évtizede az idegen nyelvű képzés felelőse. Az elmúlt húsz évben több mint hetven hallgató diplomamunkáját konzultálta, többségükkel azóta is tartja a kapcsolatot. Hallgatói megbecsülik, és mint azt elismerései is mutatják, kiváló oktatónak tartják. Oktatói tevékenysége mellett kórháztervezési szakértő, aki aktív munkájával, nagy tervezői tapasztalatával, széles nemzetközi kórháztervezési és elméleti ismereteivel közreműködik a magyarországi egészségügyi létesítmények megvalósításában. Pedagógiai tapasztalata, nyitottsága, közösségi fellépései komoly támogatást jelentenek a nemzetközi építész szervezetek és a Budapesti Műszaki Egyetem együttműködésében.

Letöltés

 

 

Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek azon építési tevékenységet megbízó jogi vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt együttműködő partnerként és későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket.


PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SAPIENTIAE ALAPÍTVÁNY

RÉGI BUDAI VÁROSHÁZA

A Régi Budai Városháza épületének felújítása jó kezekbe került. Az épület magas színvonalú megújítása az építtető részéről már a tervezésnél elkezdődött, hiszen meghívásos tervpályázattal választották ki az építészt, a felújításnál pedig elsősorban a műemléki értékek megőrzését és az építészeti értékek megteremtését tartották fontosabbnak az alapterület végtelen kihasználása helyett. Az építtető első sorban az épület történeti értékeit kívánta megőrizni és bemutatni, előtérbe helyezve az egységes barokk megjelenést és a fellelhető középkori emlékek megmutatását. Az új építészeti elemek szokásos radikális megkülönböztetésen alapuló formálását pedig itt mértéktartóan, elegánsan, a szétesettség erős érzése nélkül valósította meg a tulajdonos. Közösségi tereket és tudományos oktató bázist teremtett, így egyszerre élvezheti az izgalmas atmoszférát a sétáló közönség és a tudományos munkát végző szakember is. A kitűnő, feladatát magas szinten tudó építtető és a tehetséges építészek munkája eredményeképpen mindez magas minőségű építészeti produktumot, egyben komoly kulturális értéket teremtett.

Letöltés

 

 

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes építészeti alkotások megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, a ki a megvalósult alkotás kivitelezésének magas minőségével, innovatív, környezettudatos, „smart” megoldásaival, költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének alakításában..

 


REZNICSEK ZOLTÁN

BUDAVÁRI KIRÁLYI LOVARDA

A budai vár lebontott épületeinek visszaépítése már önmagában is nagy tett, egyben komoly próbatétel. A példás minőségben megvalósult visszaépítések egyik első eleme a Budavári Királyi Lovarda épülete. A gazdag plasztikájú épület számos szakmai kihívás elé állította a kivitelezőket, melyek megoldására magas színvonalú, komplex, teljességre törekvő megoldások születtek. A Budavári Királyi Lovarda épületét megkoronázó manzárdtető fedélszerkezetének megépítése, a díszeit adó bádogos és díszmű-bádogos szerkezetek kivitelezése mindennél jobban bizonyítja kivitelezőjének korábbi bádogos tudást felülmúló felkészültségét, szakma iránti alázatát és maximalizmusát. A mesterségbeli tudás ékes példája az elkészült mű, melyben csak gyönyörködni lehet.

Letöltés

 

2018

A tavalyi évhez hasonlóan öt kategóriában idén is meghirdetésre került a Pro Architectura díj. A pályázat kiírásának célja nem változott: valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, vagy belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények díjazása.

Idén miniszteri elismerésként tíz Pro Architectura díj került átadásra. Az elismerésben részesülők Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkártól vehettek át a díjakat, amelyhez egymillió forint összegű pénzjutalom és adományozást igazoló oklevél is járt.

Építészeti alkotás kategóriában Pro Architectura díjban részesült:
az Archi-Kon Korlátolt Felelősségű Társaság, az Avant-Garde Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Berecz Tamás DLA és Batári Attila DLA, Csóka Balázs, Erhardt Gábor, Vikár András DLA, Lukács István, valamint Gál Árpád.

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Budakalász Város Önkormányzata és Dr. Vámossy Ferenc részesült díjazásban.

Az Építtető kategóriában Mohácsi Bugarszki Norbert lett a nyertes pályázó.

Kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelezőként pedig Puskás András kapott miniszteri elismerést.

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet valamely jeles építészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósításban résztvevő tervező(k), kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködés eredményeként magas minőségű értéket teremtett, amely követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épülettel, építészeti, táj- és kertépítészeti alkotással, belsőépítészeti alkotással, építészeti installációval lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, és azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a zsűri tagjai számára annak személyes megtekintését.
 


ARCHI-KON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

PALATINUS STRANDFÜRDŐ, BUDAPEST

A Palatinus Strand bejárati- és öltözőépülete a magyar modern építészet egyik olyan ikonikus emléke, amely a nagyközönség által is szeretett és ismert. Janáky István öröksége igazi műremek. Egy ilyen épületet átalakítani, felújítani több évtizedes szakmai múlttal is nagy kihívás. Ezt a kiemelkedő feladatot teljesítette példaértékűen a Nagy Csaba építész tervező által vezetett Archi-Kon Kft. műhely. A korábban csak nyári nyitva tartású Palatinus Strand felújítása során az Építtető célja a teljes éves üzemeltetés megvalósítása volt úgy, hogy a történeti fürdőépületben téli-nyári üzemű termálfürdő jöjjön létre. Fontos szándék volt a Megrendelő számára, hogy az új termálfürdő ne egy külön épületben, hanem a többi budapesti fürdőépülethez hasonlóan a főépületben valósuljon meg. Az épületet 2017-ben vette használatba a nagyközönség.

Letöltés


AVANT-GARDE ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAFOKI SZOMSZÉDOK PIACA, BUDAPEST

Budapest XXII. kerületi Önkormányzata egy új építésű, a városképhez illeszkedő piac és hozzá kapcsolódó közösségi tér kialakítását tervezte megvalósítani. A feladatot kimagasló minőségben oldotta meg a Kertész András DLA építész tervező által vezetett Avant-Garde Építész Stúdió Kft. A funkció nem csupán egy piactér, de egy társadalmi szempontból is fontos városi találkozó helyszín. Hagyományokból építkező, de korszerű formálású épülettömeg jött létre az egymás mellé sorolt, eltérő magasságú kubusokból. A piac mellett új parkolóhelyek is létesültek, valamint nagy hangsúlyt helyeztek a zöld megoldások alkalmazására.

Letöltés


BERECZ TAMÁS DLA ÉS BATÁRI ATTILA DLA

VIZAFOGÓ TOURS-I SZENT MÁRTON PLÉBÁNIATEMPLOM, BUDAPEST

A Váci úti irodafolyosón 1985 óta álló templom Szabó István Ybl díjas építész egyik utolsó alkotása. A szűk építési teleket teljes mértékben betöltő templom és plébánia épület újszerű emeletes elrendezésével és tömbszerű formálásával a mester kiváló alkotása volt. Különösen értékes az emeleti templom téri megformálása. Az idők folyamán az eredeti tömeg az új irodaházak között jelentéktelenné vált és a templomhoz vezető külső lépcsősor sem felelt meg a hívek elvárásainak. A közösségi terek is átalakításra vártak. A tervezők példaszerűen oldották meg az átalakítás nehéz kérdését. Az épület megmaradt tömbszerűnek, sőt ha lehet, az eredeti szándék még erősebben nyilvánul meg a sorolt tömegek lépcsősor, utcai kiugrás egy tömegbe vonásával.

Letöltés


CSÓKA BALÁZS

BUDAJENŐI MŰEMLÉK MAGTÁR HELYREÁLLÍTÁSA, BUDAJENŐ

A XVIII. század végén a Skót Bencés rend uradalmához tartozó késő barokk magtár épület megmaradt része évtizedek óta türelemmel várta sorsa jobbra fordulását. Budajenő polgárai úgy döntöttek, hogy önerőből három év munkájával és állami támogatással közösségi épületté alakítják a műemlék épületet. Mind a tervezési program kialakítása, mind az épület revitalizálása példaértékű. Az új követelményeknek való megfelelés és az illeszkedés harmóniáját leginkább a szervesen az épület hátsó oromzatához simuló lift torony példázza. A múlt iránti tisztelet és a mai használatot szolgáló innovatív megoldások együttese a település kulturális értékét emelő épületet eredményeztek. A terek, felületek megmunkálása, a részletek kiképzése az épület történetével, új funkciójával adekvát. A belső berendezés puritán, elegáns megformálása összhangban van az épülettel.

Letöltés


ERHARDT GÁBOR

RÁKÓCZI-ASPREMONT KÚRIA FELÚJÍTÁSA, MÁD

A komplex tervezési feladat egy meglehetősen rossz állapotban lévő, de műemléki védettségű kúria felújításán túl egy borászat és egy vendégház kialakítását is magába foglalta. A ház tulajdonosa megvásárolta a mádi Király dűlő bő hétszáz éve jegyzett, de a kommunizmus alatt felszámolt szőlőterületét és megkezdte annak újratelepítését. Az épületek felújítása tudatos, de feszített ütemben zajlott, mindvégig szem előtt tartva a vállalkozás a Barta pincészet minél gazdaságosabb működését. A pozitív végeredmény: a település és talán az egész borvidék egyik legreprezentatívabb szálláshelye lett az épület.

Letöltés


VIKÁR ANDRÁS DLA, LUKÁCS ISTVÁN ÉS GÁL ÁRPÁD

KŐBÁNYAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT, BUDAPEST

A beruházás célja egy új, korszerű önkormányzati épület kialakítása volt. A fővárosban a kőbányai Szent László tér és az Állomás utca sarkán álló szép, kis századfordulós épület mellett, az Állomás utcára néző foghíjtelek beépítésével egy új szárnyat illesztettek a meglévők mellé, így egy helyre kerülhettek az ügyfélszolgálati irodák és a mai igényeket kielégítő új önkormányzati ügyfélszolgálati irodák. Mindkét épületrészben nagy megnyitásokat, áttekinthető tereket, osztályonként eltérő színű bútorokat, falakat és pultrendszereket helyeztek el.

Letöltés

 

A témakörben elismerésben részesülhetnek azon - a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységük során az építészeti közéletben és építészeti oktatásban kiváló eredményeket értek el, amellyel hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához.

 


BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BUDAKALÁSZ VÁROS PILIS TÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPE

Budakalász városa 2016-ban kezdeményezte a Pilisi Építészeti Útmutató összeállítását, melyhez korábban példa nélküli térségi összefogást hívott életre. A város szervezésében 2016 februárjában került megrendezésre az I. Pilisi Konferencia, 21 pilisi település részvétele mellett. Budakalász vezetésével közös üggyé vált egy olyan hiánypótló építészeti útmutató megvalósítása, mely a pilisi építészeti értékek megőrzése mellett sorvezetőként szolgál majd az építeni, felújítani szándékozóknak.

Letöltés

 


DR. VÁMOSSY FERENC

A 20. SZÁZAD MAGYAR ÉPÍTÉSZETE 1902 - 2002

Dr. Vámossy Ferenc Széchenyi-, Ybl Miklós-, Apácziai Csere János- és Szent-Györgyi Albert-díjas építész, építészettörténész, Professor Emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Érdemrend Középkeresztjének birtokosa. Közel hatvanévnyi kutató és oktató munkája során generációk építészetről való gondolkodását formálta. Tan- és szakkönyveit a magyar építészettörténet és építészetelmélet meghatározó alkotásaiként tartjuk számon. A hazai építészetoktatásban kifejtett tevékenységének szerepét talán az példázza a legjobban, hogy ő indította el és sok évig vezette a BME építészettudományi doktori programját. Oktató és kutatómunkája mellett széleskörű szerkesztői, kritikai, ismeretterjesztő és szakmai közéleti tevékenységet folytat. Mintegy 240 szakcikk, könyvrész, kritikai és művészeti írás szerzője.

Letöltés

 

 

Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységért azon építési tevékenységet megbízó jogi vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt együttműködő partnerként, későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket.


MOHÁCSI BUGARSZKI NORBERT

SZENT MIKLÓS VÍZIMALOM, MOHÁCS

Mohácsi Bugarszki Norbert a mohácsi, cselevölgyi Szent Miklós vízi- és taposómalom tulajdonosa és építtetője, közgazdászként páratlan és példamutató dolgot vitt végbe. A jó gazda odaadásával nem csak az épületet állította helyre, de a vízügyi levéltárból kikutatott adatok alapján a vízikereket, és a korábbi 3 db őrlőberendezésből egyet újjá is építetett. A termény őrlése az egyik legősibb tevékenység, a malom az egyik legősibb sajátos iparkodást szolgáló épülettípus. A kis malmok ideje lejárt, kevés megmutatható példa maradt, de ezeket általában értő, és vigyázó emberek gondozzák, akik elhivatottságból szánnak pénzt és energiát a még megmutatható értékek megőrzésére. Az épített és ipartörténeti emlékek helyreállítása, őrzése és személyes munkával történő interaktív bemutatása elismerésre méltó.

Letöltés

 

 

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, aki a kivitelezés magas minőségével, innovatív, környezettudatos megoldásaival, költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének alakításában.

 


PUSKÁS ANDRÁS

ZUGLIGETI LÓVASÚT-VÉGÁLLOMÁS, BUDAPEST

Ifj. Puskás András családi hagyományokat követve választotta az építőipart. A tetőfedéssel, bádogos munkákkal kapcsolatos ismereteket szinte már az anyatejjel szívta magába. Felsőfokú végzettsége mellett megszerzett díszműbádogos mesteri képesítése tette lehetővé, hogy a legújabb technológiai és anyagtani ismereteket alkalmazva kiemelkedjen pályatársai közül. Az általa elkészített munkáknál nemcsak egyből átlátja a terv minden egyes részletét, hanem javaslataival segíti azokat olyan módon továbbfejleszteni, hogy még magasabb színvonalon legyenek elkészíthetőek. Meggyőző szakmai tudását mindazon szakemberek elismerik, akik a közös munka során megismerhették. A budapesti Zugligeti lóvasút állomásépületének teljes körű tetőfedő és díszműbádogos feladatai, az épület értékét adó fedélszékrendszer és tetőfedés helyreállítása ékes példája munkásságának, amelyet az elhivatottság és komplex, teljességre törekvő megközelítés jellemez.

Letöltés

 

2017

A tavalyi évhez hasonlóan öt kategóriában idén is meghirdetésre került a Pro Architectura díj. A pályázat kiírásának célja nem változott: valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, vagy belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények díjazása.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől tízen vehettek át miniszteri elismerést, amelyhez egymillió forint összegű pénzjutalom és adományozást igazoló oklevél is járt.

Építészeti alkotás kategóriában hat pályázó is Pro Architectura díjban részesült:
a 4 plusz Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Csontos Györgyi DLA, Füzes András, a GELESZ és LENZSÉR Építészeti, Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a KISTELEGDI 2008 Építész-tervező Korlátolt Felelősségű Társaság és Salamin Miklós.

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Lőrinczné Balogh Krisztina és az Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság részesült Pro Architectura díjban.

Az Építtető kategóriában a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett a nyertes pályázó.

Kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelezőként pedig Rostás Árpád kapott miniszteri elismerést.

Építészeti alkotás

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet valamely jeles építészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósításban résztvevő tervező(k), kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködés eredményeként magas minőségű értéket teremtett, amely követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épülettel, építészeti, táj- és kertépítészeti alkotással, belsőépítészeti alkotással, építészeti installációval lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, és azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a zsűri tagjai számára annak személyes megtekintését.
 


4 PLUSZ ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BERZSÁK ZOLTÁN
ÚJPESTI EGEK KIRÁLYNÉJA FŐPLÉBÁNIA, BUDAPEST

Az Újpest főterén álló, közel másfél évszázados, klasszikus építészeti értékeket hordozó eklektikus épület sorsa és revitalizációja példamutató. Mintaszerű az Önkormányzat stratégiai szemlélete: az ingatlanhasznosítás és városi térmegújítás, mellyel helyet biztosított a Szent István téren az Egek királynéja Főplébániának. Elismerésre méltó tett mind az építtető, mind a kivitelező, mind pedig a tervező részéről, mert csak jó és teremtő együttműködés képes ilyen színvonalú épület és környezet létrehozására.

Az U alakú épület megújítása a hagyomány és innováció, a nemzeti érték és korszerű technológia, valamint a környezet és ház jól súlyozott egymásba olvadásának, előremutató kezelésének, az értékek egymásra épülő rendszerének tömör példája. Az alkotó alázattal megformált eredeti épületrész jól szervezett rendszere, a kereszt szárnyként kapcsolódó új gyülekezeti-közösségi tér, a belső és hátsó udvar viszonya, a növényzet, a land-art elemek, a tengelyben lévő hársfa olyan miliőt eredményezett, melynek hangulata egyedi, egyértelmű és kisugárzással bír. Az emeleti nagyterem azsúrozott, népművészeti jelnagyítással megformált szálcement árnyékoló szerkezete a látványon túl mai megfogalmazású, mély többlettartalmat hordoz. Az épített értékek megújításával, a korszerűen megfogalmazott bővítés összhangjával új minőség jött létre, az építészeti szemlélet, magatartás és együttműködés a múltból eredő megújulás követendő példája.

Letöltés


CSONTOS GYÖRGYI DLA

ÓZDI “KULTÚRGYÁR”, ÓZD

A rehabilitált barnamezős terület Ózd belvárosában található, ahol 2010-ben, az eredeti tervek szerint egy EU-s pályázatokból finanszírozott öko-kulturális fejlesztés kezdődött. A gondos, mindig a meglévő adottságokból kiinduló, azok elemeit újrahasznosítani akaró tervezési alapkoncepcióból egy izgalmas, korszerű építmény-együttes jött létre. Az egyes design-elemek a kulturális értékek megőrzése, a gazdaságosság, a hely sajátossága és a környezettudatosság figyelembe vételével születtek.

A hajdanvolt gyárépület nem egyszerűen átépült kulturális létesítménnyé, itt valami átszellemült. Maradt ózdi, maradt gyár, de lett otthon, lett kultúra háza, lett magas szintű építészet. A soha nem pótolható különös términőség, a csarnok pedig ott lakhat az ózdiak emlékezetében.

Letöltés


FÜZES ANDRÁS

TOKAJI KÁVÉPÖRKÖLŐ MANUFAKTÚRA, TOKAJ

Tokaj főterétől száz méterre, a város főutcáján állt a Három Rózsa fogadó, melyből századunkra csak az utcai szárny egy része maradt megtartható állapotban. Ezt a régi épületrészt körbeépítve készült el az új kisvárosi zártsorú sarokház, mely a földszinten kávézó, kávépörkölő, valamint egy lakás, az emeleten pedig egy rendezvényterem és még egy lakás számára biztosít helyet.

A tervező a funkcionális egységek logikus elrendezésével megteremtette a tömeg- és homlokzatformálás ideális alapját. Az eredeti épületet megjelenésében is főutcai kávézóvá alakította, s annak karakteréből kiindulva az új épületrészek építészeti elemeit, homlokzati részleteit szabadon formálva, mégis egy harmonikus rendbe igazítva hozta létre a házat. A stílusában elkülönülő új épületrészek helyett itt a történeti és a kortárs építészet egymásra épüléséről, a múlt és a jelen kézen fogva együttdolgozásáról van szó. Példamutató a jó arányú, részletgazdag, nagyon új gondolatokat megjelenítő, a kisvárosi hagyományos karakterbe mégis szervesen illeszkedő épület létrejötte.

Az építészeti gondolaton túl a házat még különlegesebbé a tervező saját „secco” falfestményei, a kávézó általa tervezett bútorai, valamint az egyedileg pörkölt kávé ízvilága teszik.

Letöltés


GELESZ ÉS LENZSÉR ÉPÍTÉSZETI, MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

GELESZ ANDRÁS
EIFFEL PALACE IRODAHÁZ, BUDAPEST

Budapest kiemelt pontján, a belvárosban, egy három utca által határolt területen, a nagyhírű Korb-Giergl építészpáros tervei alapján 1994-ben épült fel a Pesti Hírlap kiadó-, nyomda- és lakóépülete. A ház a II. világháború alatt súlyos károkat szenvedett, majd a szocializmus éveiben architektúrájától megfosztva, jellegtelen szürke torzóként állt a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán. A védett kerületi és fővárosi épület hányatott sorsa 2011 elején vett fordulatot, amikor helyére az új tulajdonosok – a tervezők szakvéleménye alapján - irodaház építését határozták el.

Elismerésre méltó, ahogyan az együttműködő partnerek az építtetés során a legnagyobb teremtő alázattal viszonyultak az épülethez, megtartva belőle azt, ami a ház vagy a környezet számára érték, és fejlesztve, átalakítva mindazt, amit a mai kor igénye szerint szükséges volt. Mindezt úgy, hogy a lehető legtöbb hasznosítható terület létesüljön a telken, de megmaradjon az egyedülálló öntöttvas, ma ártiummá emelkedett gang szerkezete, hangulata. Az egyedülálló gondossággal végzett épületrestaurátori munka, a határozott tervezői döntések, a tervtanácsok segítő konzultatív szemlélete és a befektetői bizalom jól használható, méltán elismert épületet eredményezett, melyet számos építészeti, ingatlanfejlesztési díjjal jutalmaztak az elmúlt években.

Kiemelésre érdemes a létesítésben résztvevők együttműködése, a szakmai magatartás, a professzionális tervezés és megvalósítás, az értékeken nyugvó innováció és az, hogy mindez az ingatlanpiacon is eredményre vezet. Ez a magatartás hatja át az Eiffel Palace épületét, mely megajándékozza a város polgárait a múlt feltámadásával és az arra épülő, a mai kort is tükröző jövő víziójával. A megvalósult projekt üzenete továbbá az is, hogy a „szabad-e megtartani a múltat ma”, „díszlet-e a régi homlokzat, ha új van mögötte” típusú intellektuális kérdésekre nem az ideológia és a dogmák területén, hanem tehetséggel átitatott gondolatok és értékteremtő tettek színterén adható meg a válasz.

Letöltés


KISTELEGDI 2008 ÉPÍTÉSZ-TERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

DR. KISTELEGDI ISTVÁN
HAZÁNK ELSŐ PLUSZENERGIÁS ÜZEME, KOMLÓ

A bemutatott projekt egy főként műanyag autóipari alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozó családi vállalkozás gyárépülete, mely Komló külterületén épült. A tervezési módszer, melyet e projekt folyamán dolgoztak ki, egyedülálló, további épületek számára is tanulságos és alkalmazható lehet.

A pályázatra beérkezett tervek között ez a terv minden szempontból kitűnt. Egyértelműen kapcsolható az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek „iparterves” építészetéhez. Esztétikája nemcsak átvitt értelemben azonos az Inotai Erőmű hűtőtornyos épületegyüttesével. Különlegessége, hogy a ház üzenete, poétikája nem formai fogantatású, hanem valami — a létét előhívó — szükségszerűség okán született.

A mai magyar építészet tétova, sokszor önkényes formákkal, a régi időket megidéző, hiteltelen motívumokkal operáló világában ez a ház figyelemre méltó kísérlet. Bizonyíték arra, hogy egy tágasabb spektrumú, nem kizárólagosan építészeti szempontokat figyelembevevő szemlélet milyen pozitív, előremutató eredménnyel jár.

Letöltés


SALAMIN MIKLÓS

KERÉKPÁROS TURISZTIKAI KÖZPONT ÉS HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM, SZERENCS

A több mint száz éves Szerencsi Cukorgyár a 2000-es években szűnt meg, épületeit valamely érthetetlen uniós előírás miatt bontották le. A megmaradt három régi csarnokból az egyik a volt Cukorraktár épülete, mely 2014-re már szinte az enyészeté lett. Ekkor határozta el a város, hogy pályázati forrásból kerékpáros központot és helytörténeti múzeumot hoz létre benne, nagyrészt azért, hogy megmentsék magát az épületet.

A felújított raktárépület mutatja a tervező érzékenységét, együtt lélegzését az ipari jellegű házzal. A tervezés során minden meglévő értéket megtartott, sőt megerősített, helyzetbe hozott. Eredeti állapotában helyreállítva láthatjuk az épület tömegét, belső tereit, látványos tetőszerkezetét, a tégla szegmensíves nyílások rendszerét, a volt vasrácsokat az ablakokon, a fa palló mennyezetet, és egyéb gyönyörűségeket. Sőt, többet mutat a régi értékekből, mint ami korábban látható volt: a falakról eltávolított vakolat alól előtűnik a falazás egyedisége, a kő-tégla falfelület történetmesélése, az egykori kőműves mesterek tudásának lenyomata.

Az épület használatához szükséges mai elemek pedig igazodnak az ipari karakterhez, megformálásukkal erősítik a ház lenyűgöző összhatását. Az acélszerkezetű bejárati tornác, a vasbeton belső lépcső, az acél lift-doboz, a csiszolt betonpadló, a fekvő ereszcsatorna, és a többi új építészeti elem mintha mindig is az épület részei lettek volna, de egyben sugárzik róluk a friss gondolkodás is.

A magas színvonalú építészeti eredményhez az is kellett, hogy a tervező az építkezés során hetente a helyszínen legyen és segítse, bíztassa a mestereket, a művezetőt és az építésvezetőt a legszebb ház létrehozására. És kellett hozzá egy olyan helyi kivitelező cég, amely el tud végezni egy ilyen felújítást, és akár büszkeségből is, a saját városában a legjobb tudását akarja adni az épület megújulásához.

Letöltés

 
Építészeti közélet és oktatás

A témakörben elismerésben részesülhetnek azon - a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységük során az építészeti közéletben és építészeti oktatásban kiváló eredményeket értek el, amellyel hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához.

 


LŐRINCZNÉ BALOGH KRISZTINA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, KAPOSVÁR FŐÉPÍTÉSZE

Családja révén húsz éve él Kaposvárott, ahol többek között olyan építész mesterektől tanulta a szakmát, mint Kampis Miklós, Lőrincz Ferenc, vagy L. Szabó Tünde. Az évek során „kaposváribb” lett a kaposváriaknál, lokálpatriotizmusa, a város szeretete nála természetes napi érzület, melyet másokban is el kíván ültetni. Tevékenysége példája annak, hogy az építész mindenütt otthonra találhat, mindenütt beleszerethet a hely szellemébe, és ha akar, sokat tehet is érte.

Tevékenysége reneszánsz módon sokrétű. Építész tervezőként és településtervezőként konkrét eredményeket tudott elérni a települések megőrzésében, fejlesztésében. Főépítészként pedig egyrészt az önkormányzat beruházásainak előkészítésével, lebonyolításával és a helyi szabályok megteremtésével foglalkozik, másrészt az építészet, a főépítészi tevékenység és Kaposvár értékeinek bemutatását tekinti fontosnak.

Részt vett a város és Somogy megye építészeti értékeit bemutató több építészeti könyv elkészítésében, kiadványok létrehozásában és szakmai cikkek publikálásában. A legfontosabb számára azonban talán a küldetés: feladatának érzi a „laikusokkal” megismertetni a város értékeit, az építész szakmát és a főépítészi hivatást.

Építészeti kiállítások rendezése, városi építkezések és értékes épületek csoportos látogatása, a megyében dolgozó építészek munkájának bemutatása, helyi értékeket ismertető előadások, építészeti játszóházak és foglalkozások fiatalok részére, tematikus városi túrák, helytörténeti verseny, főépítészi teadélutánok, rajzasztal beszélgetések, a szecesszió világnapja: nála ezek mind az építészeti értékek és örökség társadalmi megszerettetésének eszközei.

Letöltés

 


ÉPÍTÉSZFÓRUM KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Pásztor Erika Katalina építész, médiaművész és Vargha Mihály építészkritikus 2000-ben, hiánypótló módon megalapította az epiteszforum.hu-t, ami nagy szó volt a szakma életében. Az online felület egyfajta virtuális egységet hozott létre: mintha egy csapásra egy családdá vált volna az építésztársadalom. Egyúttal hidat is teremtett a szakmától a laikusok és a mindennapi élet felé.

A Fórum megszületésének azonban nemcsak szűken vett informatikai, hanem humán-, közművelődési vonzata sem elhanyagolható. Mára a kezdeti célokat messze meghaladó, sok-sok embert megmozgató jelenséggé nőtte ki magát. S nem kell hangsúlyozni, hogy milyen küldetést teljesít egy ilyen fórum hazánkban, ahol az építészek becsülete, a közízlés jelenleg messze nincs azon a szinten, ahol illene lennie.

Az epiteszforum.hu egy ingyenesen elérhető, naponta frissülő, digitális kortárs építészeti archívum. A kiadóhoz ugyanakkor olyan közéleti tevékenységek szervezése is kapcsolódik, mint a 15 év tranzit című kiállítás, melyet összesen tíz városban mutattak be, a Földalatti beszélgetések című, tervekről, tervpályázatokról szóló beszélgetéssorozat, vagy a szakmai körökben mai napig nagy érdeklődésre számot tartó Média Építészeti Díja eseménysorozat.

Az Építészfórum Pásztor Erika Katalina irányítása alatt is folytatta a küldetést, és azóta is hozzájárul a hazai építészeti értékek eredményeinek népszerűsítéséhez. Egyben képviseli a minőségi újságírást is, melyen keresztül az építészetet azoknak is bemutatja, akiknek ez a világ idegen, ismeretlen terep.

Letöltés

 

 
Építtető

Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységért azon építési tevékenységet megbízó jogi vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt együttműködő partnerként, későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket.


MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A MÁV Zrt. mint építtető, országon átívelő megbízói erővel rendelkezik. Az átfogó vasútfejlesztési munkának a technológia és az infrastruktúra korszerűsítése mellett egyik nagyon fontos feladata a megújuló, vagy újonnan létrejövő épített környezet minőségének, arculatának, hasznosságának megteremtése – hisz egy vasútállomás nem csak a vasútüzem része, hanem legalább annyira egy település „kapuja”, identitáshordozó, sőt, az országkép egyik formálója.

Ezen szempontoknak a MÁV felelős szervezetének főépítészi lelkületű, a környezet minden eleméért felelősséget érző és vállaló szemlélete láthatóan és kézzelfoghatóan eleget tesz. Különösen dicséretes a történelmi értékek kezelése és az a felismerésük, hogy eredendő szépség birtokában vannak. A kitűnő, feladatát magas szinten tudó Megbízó és tehetséges építészek munkája eredményeképpen mindez magas minőségű építészeti produktumot, egyben komoly kulturális értéket teremt.

A minőségi magyar épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, az építészeti szemléletformálásban, kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységért Pro Architectura díjban részesül:

Letöltés

 

 
Kivitelező

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, aki a kivitelezés magas minőségével, innovatív, környezettudatos megoldásaival, költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének alakításában.

 


ROSTÁS ÁRPÁD ASZTALOSMESTER

Rostás Árpád 1979 óta dolgozik a szakmájában. Majdnem harminc éves pályafutása alatt több mint 200 régi épületen dolgozott (olyanokon is, mint az Országház, a Gellért termálfürdő, a Versailles-i kastély vagy a Louvre), illetve több mint 1000 bútort restaurált. Mérhetetlenül értékes szaktudást halmozott fel a hazai, és külföldi mesterektől tanulva. Nem véletlen tehát a név, ahogy ő is hívja magát: vándorasztalos.

Rostás Árpád restaurátor - műbútorasztalosként kastélyok, templomok, faszerkezetek (nyílászárók), ablakok, ajtók, parkettaburkolatok, intarziadíszítések, hintó, bölcső készítése, felújítása, restaurálása mellett, melyekre élete végéig garanciát vállal – jelentős hangsúlyt fektet a szakmunkásképzés, a hátrányos helyzetű gyerekek tanításának, szakmára nevelésének fontosságára is.

Sok év alatt felhalmozott tudását úgy adja tovább már évek óta az utána jövő generációknak, hogy a fiatalok nem csak szakmát és mesterséget tanulnak, hanem hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. Árvaházban nevelkedve és romaként a saját életén keresztül mutat példát a hátrányos helyzetű családból jövő gyerekeknek, és asztalostanulókat kiemelve számukra néhány hétre rendszeresen táborokat szervez, hogy ott kiemelkedő képzést kapjanak a bútor- és épületasztalos szakmából, intarziakészítésből, faszobrászatból, restaurálásból. Mindezt ügyesen úgy szervezi, hogy ne csak "iskolai keretek között" sajátítsák el a gyerekek a munka fortélyait, de hasznosnak is érezhessék magukat, és hazatérve elmondhassák, hogy az ő munkájuk is benne van egy adott épületben.

Azt vallja, hogy a fa ajándék, melyet az ember élete szépítésére kapott a természettől, ezért igyekszik úgy felhasználni, hogy szépségét, élettartamát hosszútávon megőrizhesse.

Letöltés

 

2016

2016-ban a Pro Architectura díjra az építészetben maradandót alkotók öt kategóriában, egyénileg és csoportosan is pályázhattak. A szeptember elsejei felhívás nagyon várt esemény volt szakmai körökben, melyet a várakozáson felüli érdeklődés és a jelentkezések magas száma is visszaigazolt. Az Építészeti alkotás, az Építészeti közélet és oktatás, a Terv és tervpályázat, az Építtető és a Kivitelező témakörökben összesen tíz miniszteri elismerést osztottak ki, melyekhez egymillió forint összegű pénzjutalom és az adományozást igazoló oklevél járt.

Idén Pro Architectura díjban részesült az Építészeti alkotás kategóriában Győrffy Zoltán a debreceni Szent György római katolikus templom, Horváth Zoltán a budakalászi Egészségház, Deák Zoltán a kőbányai Szent László Plébánia átalakításában, a Gereben Marián Építészek Kft. az egri AÉS Borterasz és Venyige SPA létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenységéért.

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Dénes Eszter részesült Pro Architectura díjban.

A Hetedik Műterem Kft.-t a soproni Várkerület megújításához kapcsolódó építészeti tervezés és tervpályázatok területén elért kiváló eredményeiért díjazták.

Az Építtető kategóriában Visegrád Város Önkormányzata Visegrád városközponti fejlesztésének megvalósításáért, Füzér Község Önkormányzata a füzéri vár megújulásáért kifejtett tevékenységéért részesült a díjban.

Áts Géza a budaligeti családi villaépület és számtalan kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő kivitelezőként, építési projektvezetői és műszaki ellenőri tevékenységéért és Kolyankovszky István kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelező, kőfaragó mesterként kifejtett tevékenységéért kapta meg a miniszteri elismerést.

Építészeti alkotás

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet valamely jeles építészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósításban résztvevő tervező(k), kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködés eredményeként magas minőségű értéket teremtett, amely követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épülettel, építészeti, táj- és kertépítészeti alkotással, belsőépítészeti alkotással, építészeti installációval lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, és azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a zsűri tagjai számára annak személyes megtekintését.
 


GYŐRFFY ZOLTÁN: SZENT GYÖRGY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM, DEBRECEN

A Győrffy Zoltán által tervezett katolikus templom alázattal és méltóságteljesen simul Debrecen kisvárosi környezetébe. Új szellemi és materiális világot kínál a környék lakóinak, és meghitt otthont nyújt a katolikus híveknek.

Győrffy Zoltán jól sáfárkodott az anyagi lehetőségekkel. Józan, takarékos épületet tervezett, miközben az igényes építés példáját mutatja fel az embereknek. Szemléletére jellemző, hogy azonos figyelmet fordított a szakrális karakter megjelenítésére és a használati szempontok érvényesítésére.

A templom épülete a téglaépítés mesteri példája. A szerkezetek és az anyagválasztás nem különül el sem a lokalitástól, sem az épület funkciójától, hanem azokkal természetes egységet képez. Az ősi anyag innovatív módon köti össze a múltat és a jelent. A homogén alakítás, az azonos külső és belső kiképzés szakrális erőt sugároz.

A helyi közösség olyan templommal gazdagodott, amely úgy tiszteli a hely szellemét, hogy messze túlmutat rajta.

Letöltés


HORVÁTH ZOLTÁN: BUDAKALÁSZI EGÉSZSÉGHÁZ

Horváth Zoltán több mint két évtizede végez elkötelezett és kitartó településfejlesztő, főépítészi és tervezői tevékenységet, melynek valódi esszenciájaként valósult meg az általa tervezett épület Budakalászon.

Horváth Zoltán Egészségháza különleges alkotás Budakalász egyik értékes, központi területén. A hajdani kút köré szervezett épület nemcsak a település közösségi életének új terét, hanem a történetének folyamatosságát jeleníti meg.

Az Ófalu házainak léptékében kialakított két épületszárny jó aránya, az összekötő előcsarnok tornácot idéző tömege, a középület humánus léptéke, emberközeli részletképzése, természetes, a helyre jellemző anyaghasználata okán az épület hamar a közösség kedvelt helyévé vált.

Környezetére kiható erős térszervező kisugárzása új közterülettel ajándékozta meg Budakalász lakosait, példát mutatva abban, hogy egy középület miként merít a hagyományból, miközben átértelmezve azt mai életnek megfelelő építészeti alkotást és környezetet hoz létre.

Letöltés


DEÁK ZOLTÁN: KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA ÁTALAKÍTÁSA

A kőbányai Szent László Plébánia épülete a századforduló szecessziós-eklektikus építészetének igényes villa épülete volt, melynek eredeti értékei a 2010-es évek elejére csak nyomokban voltak fellelhetők. 

A történeti épület átalakítása Deák Zoltán vezető tervező nevéhez köthető, továbbá a tervek kidolgozásában és a kivitelezés alatt a helyszíni tervezői művezetésben is kiemelt szerep jutott Schuszter Dániel, Bernáth Attila építészeknek.

A tervezés során a jelen kor funkcionális igényeihez alakították az alaprajzot, a belső térstruktúrát, és ahhoz igazítva felújították és továbbgondolták a homlokzati kialakítást. Minden lépésnél az épület egységes megjelenésére, az eredeti karakter továbbtervezésére figyelve alkottak kiemelkedőt.

A tervezők hozzáállása példaértékűnek számít a mai világban. Az épület valódi szellemét megtartva, az eredeti tervezővel szinte kézen fogva készítették el az átalakítási és felújítási terveket. A ház lelkét kutatták és folytatták, így az áttervezésnél a régi és az új elemek egységét sikerült megteremteniük. Szerencsés, hogy nem válnak el élesen a meglévő és a tervezett építészeti jegyek, hanem egymásra épülve, egymást erősítve hoznak létre harmonikus és egységes művet. Nem stílusban tervezésről szól az épület, hanem a meglévő építészeti mondanivaló továbbtervezéséről, újraértelmezéséről, valamint az új elemeknek az eredeti gondolkodásmódhoz hasonló megtervezéséről.

Csak remélni lehet ennek a szemléletnek a terjedését a régi épületek fejújításánál, amely kompakt és izgalmas építészetet eredményezhet.

Letöltés


GEREBEN MARIÁN ÉPÍTÉSZEK KFT.: GEREBEN PÉTER ÉS MARIÁN BALÁZS DLA:
AÉS BORTERASZ ÉS VENYIGE SPA, EGER, ALMAGYAR-DOMB

A díjazott épületegyüttes a hajdani egri érseki szőlőbirtokon megvalósult kisléptékű építményekből áll össze, melyek nemcsak a táj és az építészet harmóniájáról mesélnek, a Megbízó és az Építészek bizalmi kapcsolatáról is szólnak.

Az építészek Gereben Péter és Marián Balázs, akik nagy empátiával és magabiztos szakmai hozzáértéssel fordították le az igényes szőlősgazda gondolatait az építészet nyelvére. A közösen érlelt vízió sok szellemi és anyagi kísérlet után nyerte el végső formáját.

Maga a borterasz egy fedett-nyitott fogyasztótér. A szőlősorok közé alvó kunyhók épültek, amelyekhez egy elvonuló kilátó is csatlakozik. A lépték meghittséget sugároz. Az anyagválasztás gondosságról, a hely és a feladat megértéséről tanúskodik. A hely szellemét elemi erővel idézi a tufabeton, mely egyszerre innováció és költészet, mesterség és történelem. A szerkezetek, mint például az ajtólapok és az évszázados tégla- és cementlapok mind a minimál költségvetéshez igazodó újrahasznosított anyagok.

Ezen elvek mentén valósulhatott meg a borász és az építészek közös álma, melynek mottója: „A dűlő a természeté maradt: az ember csak vendég.”

Letöltés

 
Építészeti közélet és oktatás

A témakörben elismerésben részesülhetnek azon - a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységük során az építészeti közéletben és építészeti oktatásban kiváló eredményeket értek el, amellyel hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához.

 


DÉNES ESZTER ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, PUBLICISTA

Kivételes dolog az, ha valaki a tudomány és a művészet, nevezetesen a bölcsészet és építészet nyelvét egyszerre, gyakorolja. Dénes Eszter építészmérnökként és publicistaként teszi mindezt fiatal lendülettel és kifogyhatatlan energiával.

Házat tervez, szakmai közéletről ír, építészeti újságot, útikönyvet szerkeszt, kistérségi közösségszervező munkát vállal.

Magas színvonalon elkészített, a hely szellemét tükröző tervezési munkái mellett mind a nyomtatott, mind az internetes sajtóban rendszeresen publikál, írásainak holisztikus, igényes szemlélete az építészet szakmai és közösségi alapját erősítik.

Kiemelkedő munkát végez Dévényi Sándorral és a szerkesztőbizottsággal a negyedszázados múltra visszatekintő Országépítő újságban nagy energiát fektetve annak megújításába.

Letöltés

 

 
Terv és tervpályázat

A témakörben elismerésben részesülhetnek az építészeti tervezés és tervpályázatok területén elért kiváló eredményekért azok a tervezők, tervezői csapatok, akik építészeti, településtervezési, városépítészeti, megbízásokra, feladatokra vagy pályázatokra készített munkái olyan, a társadalom érdekében végzett szemléletet, szellemi és gondolati többletet képviselnek, mely előremutatásával Magyarország épített környezetének fejlődését szolgálják.


HETEDIK MŰTEREM KFT.: SZABÓ LEVENTE DLA, SOPRON, A VÁRKERÜLET MEGÚJÍTÁSA​

A soproni Várkerület megújításának végeredménye a kialakításának folyamata és az építész, városépítész, tájépítész és mérnöki szakágak tervezőinek együttműködése miatt is mintaértékű, példamutató.

Sopron régóta fennálló problémája volt a Várkerület kialakítása: minimálisra korlátozott gyalogosközlekedés, az egykor egybefüggő tér hosszirányú széttagoltsága, lámpás kereszteződések, szerviz-utak, áthaladó és parkolóhelyet kereső autók. A helyzet megoldásának kulcsát a város tervpályázat kiírásában látta, amit a Hetedik Műterem építész iroda és a GEUM műterem tájépítész iroda: Gyüre Borbála, Csontos Csenge †, Lád Gergely együttműködésben, közös munkával megnyert.

A közös tervezés folytatódott tanulmánytervtől kiviteli szintig, így a tervek a munkafázisok sorozata alatt folyamatosan fejlődhettek, finomodhattak.

Az önkormányzat munkáját a tervpályázat kiírása mellett tervek társadalmasítása is dicséri, a lakosság bevonásával teljes-körű átláthatóságra, partnerségre törekedett, ami önmagában is mintaértékű. A közvélemény meghallgatása pedig tovább erősítette a tervezőket, hogy tartsák meg eredeti pályázati alapkoncepciójukat: e szerint a Várkerület szervizútjait megszüntetve a forgalmi utak és parkoló autók kusza hálózatából egy alapvetően gyalogos domináns, átlátható és könnyen átjárható hosszanti teret hozzanak létre.

A Hűség kútja és a Mária szobor között visszaállították a vizuális kapcsolatot, és egy nagyvonalú, nyugodt, tiszta teret alkottak, ami a régi vásártér hangulatát idézi. A homlokzatok előtt újonnan telepített, egységes fasor kapott helyet, növekedett a zöldfelület, vízjáték, ivókutak, padok kerültek elhelyezésre, valamint egy kisebb játékos bútorokkal berendezett térrész.

A tervezők számára a legnagyobb dicsőséget talán az jelentheti, hogy mind Sopron polgárai, mind az arra járó látogatók egyformán örülnek és gyönyörködnek a Várkerület megújításában.

Letöltés

 
Építtető

Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységért azon építési tevékenységet megbízó jogi vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt együttműködő partnerként, későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket.


VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, KÉPVISELI: FÉLEGYHÁZI ANDRÁS POLGÁRMESTER - VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTI FEJLESZTÉSE, VÁROSHÁZA ÁTÉPÍTÉSE, EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSA, RENDEZVÉNYPAVILON ÉPÍTÉSE​

Visegrád városközponti területeinek fejlesztésére 2005-ben írtak ki városépítészeti ötletpályázatot, melyet 2008-ban az új városi tömbök kialakítására vonatkozó építészeti tervpályázat követett. 2012 májusában a megújult városvezetés döntését követően, kevesebb, mint fél év alatt sikerült a tervpályázaton győztes A+ építészirodával és Bártfai Tamás építésszel szoros együttműködésben újraértelmezni a városközpont fejlesztést és elindítani a projektet a megvalósítás útján.

2014. tavaszán befejeződtek a rendezvényterületek, a rendezvényház, az egészségház felújításának munkálatai, 2014. őszén a Fő utca kapcsolódó szakaszának forgalomcsillapítása és környezetrendezése, valamint a szintén kapcsolódó Mozi köz környezetrendezése. A városháza átépítése 2015 októberében zárult le.

Örömmel látható, hogy az elkészült fejlesztés sikeres volt. Az új rendezvényterület azóta számos koncertnek, színházi előadásnak és egyéb kulturális eseménynek adott helyet; a közterületeket benépesíti a termelői piac vasárnaponként, és a kirándulók és helyben lakók sokasága; a leromlott állapotú polgármesteri hivatali épület helyett pedig egy kulturális és közéleti rendezvényeknek is helyet adó városháza várja Visegrád polgárait és a pihenésüket a városban töltő érdeklődőket.

A városközpont megújításának végeredménye, kialakításának folyamata az összes érintett résztvevő példaértékű együttműködésének köszönhető. A vezető- és szakáig tervezők mellett szükséges kiemelni a megrendelő Visegrád Város Önkormányzatát, azon belül is kiemelten Félegyházi András polgármestert, aki a teljes folyamat során gondosan, minden részletre kiterjedő figyelemmel követte a beruházást az alapgondolatok megszületésétől, a tervezési folyamaton át, a kivitelezés és átadás utolsó pillanatáig.

Köszönhetően annak az egyedi helyzetnek, hogy a megbízó polgármester személyben egyben kimagasló praxissal rendelkező építész is, a vele való együttműködés túlmutatott az általánosan megszokott és elvárható gyakorlaton, olyan többletet jelentett, amely minden bizonnyal egyedülálló. A szakmai párbeszéd az alapkoncepció meghatározásától kezdve, az egyes részletek megoldásig kiválóan tudott megvalósulni.

Letöltés

 


FÜZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, KÉPVISELI: HORVÁTH JENŐ POLGÁRMESTER - FÜZÉRI VÁR

A középkori magyar történelem egyik legkülönlegesebb helyszíne a füzéri vár. Szinte megközelíthetetlen, roppant meredek, 552 méter magas sziklabércre épült, miáltal egyike a legfestőibb magyar váraknak. Azon kevés erősségünk egyike, amelyikről bizonyosan tudjuk, hogy már a tatárjárás előtt is állt.
A történelem viharaiban elpusztult vár romjai között először 1977-ben kezdődtek feltárási munkálatok, melyeket az 1990-es években követtek továbbiak. Az előbbit még csak diákként az utóbbit már alpolgármesterként, később polgármesterként követte nyomon Horváth Jenő, aki a község első embereként a vár és környéke helyreállításának különböző pontjaira 19 építési engedélyt szerzett meg.

A füzéri önkormányzat és Horváth Jenő elkötelezettségének és kitartásának, valamint a többéves előkészítő munka eredményeként megkezdődhetett a vár rekonstrukciójának kivitelezése. Mind az előkészítés mind a megvalósulás szakaszában az építtető és az általa bevont szakemberek, kiemelten Rudolf Mihály DLA, Skardelli György építész vezető tervezők, Kelemen Bálint tervező valamint Radványi György DLA főépítész kevés kompromisszummal, nagy elánnal és minőségi elvárással végezték feladatukat.
A megbízó önkormányzat és vezetése a tervezőkkel együtt hisznek abban, hogy lehetséges a Füzéri vár megmaradt épületének védelme és megőrzése oly módon, hogy a tervezett rekonstrukció a vár történeti állapotának léptékét, arányrendszerét és formai jegyeit a lehető legnagyobb pontossággal idézi vissza és képes befogadni az építészeti programot. Romfalakat nem hagytak, műemléki értelemben vett védőtetőket nem készítettek, ezzel szemben az eredeti falakat a ráépített új falakkal, helyiségekkel és tetőkkel védték meg. A vár teljes területén új, hasznosítható tereket hoztak létre, melyek egy része hiteles rekonstrukció eredménye, más része a tervezett használat követelményeit kielégítő, az eredeti arányrendszerbe illeszkedő, de modernkori hasznosság.

Az elkészült felújítás igazi turisztikai látványosság, egyben identitásunk és nemzeti közösségi tudatunk értékes és méltó bástyája.

Letöltés

 
Kivitelező

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, aki a kivitelezés magas minőségével, innovatív, környezettudatos megoldásaival, költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének alakításában.

 


ÁTS GÉZA ÉPÍTÉSI PROJEKTVEZETŐ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR

Áts Géza a magyar építőipar széles körben ismert jeles személye. Négy évtizedes szakmai pályafutása során egyedi minőségi épületek megvalósulási folyamatát irányítja, és több, mint 120 jelentős hazai beruházás levezénylése áll mögötte.

Határozott vezető habitus jellemzi, aki a kivitelezés teljes területén otthonosan mozog, mint generálkivitelező, generál építésvezető, generál műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető.

Szakmai tudása korszerű és széleskörű, folyamatosan bővülő. Nem csak a műszaki megoldások vannak a fejében, hanem olyan hazai és nemzetközi alkotások sokasága, amely adott esetben példa a megoldásra.

Megbízás alapján a Budaligeti családi villaépület kivitelezésében végezte a bemutatott projektvezetői és műszaki ellenőri feladatokat. Munkája során maximális odafigyeléssel és lenyűgöző szakmai alázattal viseltetett az építész tervei iránt és messzemenő pontossággal képviselte azt a kivitelezés minden fázisában.

Egy személyben képviselte a megbízó érdekeit és egyeztette össze az építész és a tervezők elképzeléseit a kivitelezői munkával. Érezhetően képes volt azonosulni az építész vezérgondolatával, és annak szellemében tudott gyakorlati megoldásokat felvetni a kivitelezés során. Ezen túlmenően megnyugtató rutinnal kezelt minden felmerülő kérdést és problémát. Pontosan tudta, hogy mik azok a kérdések illetve döntések, amikkel a megbízót meg kell keresni, és mik azok, amik olyan szakmai jellegűek, amikkel csak feleslegesen terhelné az amúgy laikus megbízót.

Remek emberismerete és a minőség iránti teljes elkötelezettsége garancia minden megvalósuló alkotás sikeréhez.

Letöltés

 


KOLYANKOVSZKY ISTVÁN KŐFARAGÓ MESTER

Kolyankovszky István kőfaragó mester nagyjából húsz éve farag követ. Munkája minden ízében egyedi, részei a kőből készült épületelemek, emlékművek és szobrok, melyek megvalósításában az építészeti terveket érzékenyen követve, szakmai tudásával alakítva dolgozik együtt a tervezővel.

Egyéni megrendelésekre saját maga is tervez kő elemeket, melyek nélkülözik az építészek túlzó szakmaiságát, beleízesülnek a településbe, a helyi népi művészet részeivé, s néhány évtized múlva természetes történelemmé válnak.

Kőművesként végzett és dolgozott sok évig, de izgatta a kő, és a benne rejlő lehetőségek. Külföldön kezdett egy kőfaragó cégnél, de később leginkább magától tanulta a kőfaragást, sok próbálkozással, leírások olvasásával, a szükséges szerszámok elkészítésével. A kőfaragó balta, fogas kalapács, a különféle vésők, feszítő vasékek, a hatalmas vonalzók a mindennapi eszközei. Az igaz mesteremberek évszázados tartása érződik rajta, nem áll bele a mai világ turpisságába. „A kő nem hazudik” – mondja.

A két éve felépített tállyai kőfaragó iskolában 20-25 munkanélküli tanulta vezetésével a kőfaragást, s néhány hónap múlva már faragott díszkutat készítettek a főutcára a tanítványokkal. A közmunka programban részt vevő embereknek az egyedi, szinte szobrászati tevékenység ismét tartást adott, büszkék lettek faragott köveikre.

Munkája Tokaj-hegyalján nélkülözhetetlen, emberi és szakmai tartása erőt adó.

Letöltés