Back to top

2017. évi Díjazottak

2017

A tavalyi évhez hasonlóan öt kategóriában idén is meghirdetésre került a Pro Architectura díj. A pályázat kiírásának célja nem változott: valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, vagy belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények díjazása.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől tízen vehettek át miniszteri elismerést, amelyhez egymillió forint összegű pénzjutalom és adományozást igazoló oklevél is járt.

Építészeti alkotás kategóriában hat pályázó is Pro Architectura díjban részesült:
a 4 plusz Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Csontos Györgyi DLA, Füzes András, a GELESZ és LENZSÉR Építészeti, Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a KISTELEGDI 2008 Építész-tervező Korlátolt Felelősségű Társaság és Salamin Miklós.

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Lőrinczné Balogh Krisztina és az Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság részesült Pro Architectura díjban.

Az Építtető kategóriában a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett a nyertes pályázó.

Kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelezőként pedig Rostás Árpád kapott miniszteri elismerést.

Építészeti alkotás

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet valamely jeles építészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósításban résztvevő tervező(k), kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködés eredményeként magas minőségű értéket teremtett, amely követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épülettel, építészeti, táj- és kertépítészeti alkotással, belsőépítészeti alkotással, építészeti installációval lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, és azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a zsűri tagjai számára annak személyes megtekintését.
 


4 PLUSZ ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BERZSÁK ZOLTÁN
ÚJPESTI EGEK KIRÁLYNÉJA FŐPLÉBÁNIA, BUDAPEST

Az Újpest főterén álló, közel másfél évszázados, klasszikus építészeti értékeket hordozó eklektikus épület sorsa és revitalizációja példamutató. Mintaszerű az Önkormányzat stratégiai szemlélete: az ingatlanhasznosítás és városi térmegújítás, mellyel helyet biztosított a Szent István téren az Egek királynéja Főplébániának. Elismerésre méltó tett mind az építtető, mind a kivitelező, mind pedig a tervező részéről, mert csak jó és teremtő együttműködés képes ilyen színvonalú épület és környezet létrehozására.

Az U alakú épület megújítása a hagyomány és innováció, a nemzeti érték és korszerű technológia, valamint a környezet és ház jól súlyozott egymásba olvadásának, előremutató kezelésének, az értékek egymásra épülő rendszerének tömör példája. Az alkotó alázattal megformált eredeti épületrész jól szervezett rendszere, a kereszt szárnyként kapcsolódó új gyülekezeti-közösségi tér, a belső és hátsó udvar viszonya, a növényzet, a land-art elemek, a tengelyben lévő hársfa olyan miliőt eredményezett, melynek hangulata egyedi, egyértelmű és kisugárzással bír. Az emeleti nagyterem azsúrozott, népművészeti jelnagyítással megformált szálcement árnyékoló szerkezete a látványon túl mai megfogalmazású, mély többlettartalmat hordoz. Az épített értékek megújításával, a korszerűen megfogalmazott bővítés összhangjával új minőség jött létre, az építészeti szemlélet, magatartás és együttműködés a múltból eredő megújulás követendő példája.

Letöltés


CSONTOS GYÖRGYI DLA

ÓZDI “KULTÚRGYÁR”, ÓZD

A rehabilitált barnamezős terület Ózd belvárosában található, ahol 2010-ben, az eredeti tervek szerint egy EU-s pályázatokból finanszírozott öko-kulturális fejlesztés kezdődött. A gondos, mindig a meglévő adottságokból kiinduló, azok elemeit újrahasznosítani akaró tervezési alapkoncepcióból egy izgalmas, korszerű építmény-együttes jött létre. Az egyes design-elemek a kulturális értékek megőrzése, a gazdaságosság, a hely sajátossága és a környezettudatosság figyelembe vételével születtek.

A hajdanvolt gyárépület nem egyszerűen átépült kulturális létesítménnyé, itt valami átszellemült. Maradt ózdi, maradt gyár, de lett otthon, lett kultúra háza, lett magas szintű építészet. A soha nem pótolható különös términőség, a csarnok pedig ott lakhat az ózdiak emlékezetében.

Letöltés


FÜZES ANDRÁS

TOKAJI KÁVÉPÖRKÖLŐ MANUFAKTÚRA, TOKAJ

Tokaj főterétől száz méterre, a város főutcáján állt a Három Rózsa fogadó, melyből századunkra csak az utcai szárny egy része maradt megtartható állapotban. Ezt a régi épületrészt körbeépítve készült el az új kisvárosi zártsorú sarokház, mely a földszinten kávézó, kávépörkölő, valamint egy lakás, az emeleten pedig egy rendezvényterem és még egy lakás számára biztosít helyet.

A tervező a funkcionális egységek logikus elrendezésével megteremtette a tömeg- és homlokzatformálás ideális alapját. Az eredeti épületet megjelenésében is főutcai kávézóvá alakította, s annak karakteréből kiindulva az új épületrészek építészeti elemeit, homlokzati részleteit szabadon formálva, mégis egy harmonikus rendbe igazítva hozta létre a házat. A stílusában elkülönülő új épületrészek helyett itt a történeti és a kortárs építészet egymásra épüléséről, a múlt és a jelen kézen fogva együttdolgozásáról van szó. Példamutató a jó arányú, részletgazdag, nagyon új gondolatokat megjelenítő, a kisvárosi hagyományos karakterbe mégis szervesen illeszkedő épület létrejötte.

Az építészeti gondolaton túl a házat még különlegesebbé a tervező saját „secco” falfestményei, a kávézó általa tervezett bútorai, valamint az egyedileg pörkölt kávé ízvilága teszik.

Letöltés


GELESZ ÉS LENZSÉR ÉPÍTÉSZETI, MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

GELESZ ANDRÁS
EIFFEL PALACE IRODAHÁZ, BUDAPEST

Budapest kiemelt pontján, a belvárosban, egy három utca által határolt területen, a nagyhírű Korb-Giergl építészpáros tervei alapján 1994-ben épült fel a Pesti Hírlap kiadó-, nyomda- és lakóépülete. A ház a II. világháború alatt súlyos károkat szenvedett, majd a szocializmus éveiben architektúrájától megfosztva, jellegtelen szürke torzóként állt a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán. A védett kerületi és fővárosi épület hányatott sorsa 2011 elején vett fordulatot, amikor helyére az új tulajdonosok – a tervezők szakvéleménye alapján - irodaház építését határozták el.

Elismerésre méltó, ahogyan az együttműködő partnerek az építtetés során a legnagyobb teremtő alázattal viszonyultak az épülethez, megtartva belőle azt, ami a ház vagy a környezet számára érték, és fejlesztve, átalakítva mindazt, amit a mai kor igénye szerint szükséges volt. Mindezt úgy, hogy a lehető legtöbb hasznosítható terület létesüljön a telken, de megmaradjon az egyedülálló öntöttvas, ma ártiummá emelkedett gang szerkezete, hangulata. Az egyedülálló gondossággal végzett épületrestaurátori munka, a határozott tervezői döntések, a tervtanácsok segítő konzultatív szemlélete és a befektetői bizalom jól használható, méltán elismert épületet eredményezett, melyet számos építészeti, ingatlanfejlesztési díjjal jutalmaztak az elmúlt években.

Kiemelésre érdemes a létesítésben résztvevők együttműködése, a szakmai magatartás, a professzionális tervezés és megvalósítás, az értékeken nyugvó innováció és az, hogy mindez az ingatlanpiacon is eredményre vezet. Ez a magatartás hatja át az Eiffel Palace épületét, mely megajándékozza a város polgárait a múlt feltámadásával és az arra épülő, a mai kort is tükröző jövő víziójával. A megvalósult projekt üzenete továbbá az is, hogy a „szabad-e megtartani a múltat ma”, „díszlet-e a régi homlokzat, ha új van mögötte” típusú intellektuális kérdésekre nem az ideológia és a dogmák területén, hanem tehetséggel átitatott gondolatok és értékteremtő tettek színterén adható meg a válasz.

Letöltés


KISTELEGDI 2008 ÉPÍTÉSZ-TERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

DR. KISTELEGDI ISTVÁN
HAZÁNK ELSŐ PLUSZENERGIÁS ÜZEME, KOMLÓ

A bemutatott projekt egy főként műanyag autóipari alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozó családi vállalkozás gyárépülete, mely Komló külterületén épült. A tervezési módszer, melyet e projekt folyamán dolgoztak ki, egyedülálló, további épületek számára is tanulságos és alkalmazható lehet.

A pályázatra beérkezett tervek között ez a terv minden szempontból kitűnt. Egyértelműen kapcsolható az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek „iparterves” építészetéhez. Esztétikája nemcsak átvitt értelemben azonos az Inotai Erőmű hűtőtornyos épületegyüttesével. Különlegessége, hogy a ház üzenete, poétikája nem formai fogantatású, hanem valami — a létét előhívó — szükségszerűség okán született.

A mai magyar építészet tétova, sokszor önkényes formákkal, a régi időket megidéző, hiteltelen motívumokkal operáló világában ez a ház figyelemre méltó kísérlet. Bizonyíték arra, hogy egy tágasabb spektrumú, nem kizárólagosan építészeti szempontokat figyelembevevő szemlélet milyen pozitív, előremutató eredménnyel jár.

Letöltés


SALAMIN MIKLÓS

KERÉKPÁROS TURISZTIKAI KÖZPONT ÉS HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM, SZERENCS

A több mint száz éves Szerencsi Cukorgyár a 2000-es években szűnt meg, épületeit valamely érthetetlen uniós előírás miatt bontották le. A megmaradt három régi csarnokból az egyik a volt Cukorraktár épülete, mely 2014-re már szinte az enyészeté lett. Ekkor határozta el a város, hogy pályázati forrásból kerékpáros központot és helytörténeti múzeumot hoz létre benne, nagyrészt azért, hogy megmentsék magát az épületet.

A felújított raktárépület mutatja a tervező érzékenységét, együtt lélegzését az ipari jellegű házzal. A tervezés során minden meglévő értéket megtartott, sőt megerősített, helyzetbe hozott. Eredeti állapotában helyreállítva láthatjuk az épület tömegét, belső tereit, látványos tetőszerkezetét, a tégla szegmensíves nyílások rendszerét, a volt vasrácsokat az ablakokon, a fa palló mennyezetet, és egyéb gyönyörűségeket. Sőt, többet mutat a régi értékekből, mint ami korábban látható volt: a falakról eltávolított vakolat alól előtűnik a falazás egyedisége, a kő-tégla falfelület történetmesélése, az egykori kőműves mesterek tudásának lenyomata.

Az épület használatához szükséges mai elemek pedig igazodnak az ipari karakterhez, megformálásukkal erősítik a ház lenyűgöző összhatását. Az acélszerkezetű bejárati tornác, a vasbeton belső lépcső, az acél lift-doboz, a csiszolt betonpadló, a fekvő ereszcsatorna, és a többi új építészeti elem mintha mindig is az épület részei lettek volna, de egyben sugárzik róluk a friss gondolkodás is.

A magas színvonalú építészeti eredményhez az is kellett, hogy a tervező az építkezés során hetente a helyszínen legyen és segítse, bíztassa a mestereket, a művezetőt és az építésvezetőt a legszebb ház létrehozására. És kellett hozzá egy olyan helyi kivitelező cég, amely el tud végezni egy ilyen felújítást, és akár büszkeségből is, a saját városában a legjobb tudását akarja adni az épület megújulásához.

Letöltés

 
Építészeti közélet és oktatás

A témakörben elismerésben részesülhetnek azon - a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységük során az építészeti közéletben és építészeti oktatásban kiváló eredményeket értek el, amellyel hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához.

 


LŐRINCZNÉ BALOGH KRISZTINA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, KAPOSVÁR FŐÉPÍTÉSZE

Családja révén húsz éve él Kaposvárott, ahol többek között olyan építész mesterektől tanulta a szakmát, mint Kampis Miklós, Lőrincz Ferenc, vagy L. Szabó Tünde. Az évek során „kaposváribb” lett a kaposváriaknál, lokálpatriotizmusa, a város szeretete nála természetes napi érzület, melyet másokban is el kíván ültetni. Tevékenysége példája annak, hogy az építész mindenütt otthonra találhat, mindenütt beleszerethet a hely szellemébe, és ha akar, sokat tehet is érte.

Tevékenysége reneszánsz módon sokrétű. Építész tervezőként és településtervezőként konkrét eredményeket tudott elérni a települések megőrzésében, fejlesztésében. Főépítészként pedig egyrészt az önkormányzat beruházásainak előkészítésével, lebonyolításával és a helyi szabályok megteremtésével foglalkozik, másrészt az építészet, a főépítészi tevékenység és Kaposvár értékeinek bemutatását tekinti fontosnak.

Részt vett a város és Somogy megye építészeti értékeit bemutató több építészeti könyv elkészítésében, kiadványok létrehozásában és szakmai cikkek publikálásában. A legfontosabb számára azonban talán a küldetés: feladatának érzi a „laikusokkal” megismertetni a város értékeit, az építész szakmát és a főépítészi hivatást.

Építészeti kiállítások rendezése, városi építkezések és értékes épületek csoportos látogatása, a megyében dolgozó építészek munkájának bemutatása, helyi értékeket ismertető előadások, építészeti játszóházak és foglalkozások fiatalok részére, tematikus városi túrák, helytörténeti verseny, főépítészi teadélutánok, rajzasztal beszélgetések, a szecesszió világnapja: nála ezek mind az építészeti értékek és örökség társadalmi megszerettetésének eszközei.

Letöltés

 


ÉPÍTÉSZFÓRUM KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Pásztor Erika Katalina építész, médiaművész és Vargha Mihály építészkritikus 2000-ben, hiánypótló módon megalapította az epiteszforum.hu-t, ami nagy szó volt a szakma életében. Az online felület egyfajta virtuális egységet hozott létre: mintha egy csapásra egy családdá vált volna az építésztársadalom. Egyúttal hidat is teremtett a szakmától a laikusok és a mindennapi élet felé.

A Fórum megszületésének azonban nemcsak szűken vett informatikai, hanem humán-, közművelődési vonzata sem elhanyagolható. Mára a kezdeti célokat messze meghaladó, sok-sok embert megmozgató jelenséggé nőtte ki magát. S nem kell hangsúlyozni, hogy milyen küldetést teljesít egy ilyen fórum hazánkban, ahol az építészek becsülete, a közízlés jelenleg messze nincs azon a szinten, ahol illene lennie.

Az epiteszforum.hu egy ingyenesen elérhető, naponta frissülő, digitális kortárs építészeti archívum. A kiadóhoz ugyanakkor olyan közéleti tevékenységek szervezése is kapcsolódik, mint a 15 év tranzit című kiállítás, melyet összesen tíz városban mutattak be, a Földalatti beszélgetések című, tervekről, tervpályázatokról szóló beszélgetéssorozat, vagy a szakmai körökben mai napig nagy érdeklődésre számot tartó Média Építészeti Díja eseménysorozat.

Az Építészfórum Pásztor Erika Katalina irányítása alatt is folytatta a küldetést, és azóta is hozzájárul a hazai építészeti értékek eredményeinek népszerűsítéséhez. Egyben képviseli a minőségi újságírást is, melyen keresztül az építészetet azoknak is bemutatja, akiknek ez a világ idegen, ismeretlen terep.

Letöltés

 

 
Építtető

Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységért azon építési tevékenységet megbízó jogi vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt együttműködő partnerként, későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket.


MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A MÁV Zrt. mint építtető, országon átívelő megbízói erővel rendelkezik. Az átfogó vasútfejlesztési munkának a technológia és az infrastruktúra korszerűsítése mellett egyik nagyon fontos feladata a megújuló, vagy újonnan létrejövő épített környezet minőségének, arculatának, hasznosságának megteremtése – hisz egy vasútállomás nem csak a vasútüzem része, hanem legalább annyira egy település „kapuja”, identitáshordozó, sőt, az országkép egyik formálója.

Ezen szempontoknak a MÁV felelős szervezetének főépítészi lelkületű, a környezet minden eleméért felelősséget érző és vállaló szemlélete láthatóan és kézzelfoghatóan eleget tesz. Különösen dicséretes a történelmi értékek kezelése és az a felismerésük, hogy eredendő szépség birtokában vannak. A kitűnő, feladatát magas szinten tudó Megbízó és tehetséges építészek munkája eredményeképpen mindez magas minőségű építészeti produktumot, egyben komoly kulturális értéket teremt.

A minőségi magyar épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, az építészeti szemléletformálásban, kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységért Pro Architectura díjban részesül:

Letöltés

 

 
Kivitelező

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, aki a kivitelezés magas minőségével, innovatív, környezettudatos megoldásaival, költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének alakításában.

 


ROSTÁS ÁRPÁD ASZTALOSMESTER

Rostás Árpád 1979 óta dolgozik a szakmájában. Majdnem harminc éves pályafutása alatt több mint 200 régi épületen dolgozott (olyanokon is, mint az Országház, a Gellért termálfürdő, a Versailles-i kastély vagy a Louvre), illetve több mint 1000 bútort restaurált. Mérhetetlenül értékes szaktudást halmozott fel a hazai, és külföldi mesterektől tanulva. Nem véletlen tehát a név, ahogy ő is hívja magát: vándorasztalos.

Rostás Árpád restaurátor - műbútorasztalosként kastélyok, templomok, faszerkezetek (nyílászárók), ablakok, ajtók, parkettaburkolatok, intarziadíszítések, hintó, bölcső készítése, felújítása, restaurálása mellett, melyekre élete végéig garanciát vállal – jelentős hangsúlyt fektet a szakmunkásképzés, a hátrányos helyzetű gyerekek tanításának, szakmára nevelésének fontosságára is.

Sok év alatt felhalmozott tudását úgy adja tovább már évek óta az utána jövő generációknak, hogy a fiatalok nem csak szakmát és mesterséget tanulnak, hanem hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. Árvaházban nevelkedve és romaként a saját életén keresztül mutat példát a hátrányos helyzetű családból jövő gyerekeknek, és asztalostanulókat kiemelve számukra néhány hétre rendszeresen táborokat szervez, hogy ott kiemelkedő képzést kapjanak a bútor- és épületasztalos szakmából, intarziakészítésből, faszobrászatból, restaurálásból. Mindezt ügyesen úgy szervezi, hogy ne csak "iskolai keretek között" sajátítsák el a gyerekek a munka fortélyait, de hasznosnak is érezhessék magukat, és hazatérve elmondhassák, hogy az ő munkájuk is benne van egy adott épületben.

Azt vallja, hogy a fa ajándék, melyet az ember élete szépítésére kapott a természettől, ezért igyekszik úgy felhasználni, hogy szépségét, élettartamát hosszútávon megőrizhesse.

Letöltés