Back to top

2021. évi Díjazottak

2021

Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2021. évben ismét meghirdetésre került a Pro Architectura díj. A pályázat kiírásának célja nem változott: valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, vagy belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények díjazása.

Idén miniszteri elismerésként tíz Pro Architectura díj került átadásra. Az elismerésben részesülők Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől vehették át a díjakat, amelyhez egymillió forint összegű pénzjutalom és adományozást igazoló oklevél is járt.

Építészeti alkotás kategóriában Pro Architectura díjban részesült: Máté Tamás, Vass-Eysen Áron, Tóthfalusi Gábor, Marosi Miklós, Ács István, Ökrösné Pernesz Ágnes, Rabie Anisz, M. Miltényi Miklós, Kuli László, Bach Péter DLA, Molnár Csaba DLA, Halmai Dénes, Terbe Rita DLA, Vasáros Zsolt DLA

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Bugár-Mészáros Károly György részesült díjazásban.

Az Építtető kategóriában a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság lett a nyertes pályázó.

Kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelezőként pedig Kelecsényi Gergely kapott miniszteri elismerést.


Építészeti alkotás

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet olyan megvalósult alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósulásban résztvevő tervező(k) a kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködésének eredményeként magas minőségével értéket teremt és követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épülettel, táj- és szabadtér-építészeti alkotással, belsőépítészeti alkotással, valamint építészeti installációval lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a szakmai bíráló bizottság tagjai számára annak személyes megtekinthetőségét.
 


MÁTÉ TAMÁS, VASS-EYSEN ÁRON

MŰTEREMHÁZ, TAHITÓTFALU

A Tahitótfaluban található Műteremház a Máté Tamás-Vass-Eysen Áron fiatal építész páros alkotása. Modern, letisztult design alkalmazásával hozták létre a környezetbe jól illeszkedő formát. A Dunakanyar közelében fekvő Tahitótfalu település változatos arculata egy új, izgalmas funkcióval bővült. Az építtető egy művész házaspár, textil- és fotóművészként mindketten a fénnyel foglalkoznak. Az épület térstruktúrája így a fényre épül, illetve a nagyon meredek és keskeny telek adottságaira. A különleges művészi igényeket elégíti ki a 30 méter hosszú, 4,5 méter széles és 7,5 méter belmagasságú épület. Az épület tömegformálása, speciális arányrendszere és csendes homogenitása válasz az impulzív természeti környezetre. Az épület arculata a benne élő alkotók szakmai hitvallását tükrözi.

Letöltés


TÓTHFALUSI GÁBOR

CARITAS KÖZPONT, MAROSVÁSÁRHELY

A Tóthfalusi Gábor építész tervező vezetésével megvalósult épületegyüttes terve a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas által 2016-ban kiírt pályázati felhívás révén jött létre. Az 1100 m2-es telken állt Sütő András (1927-2006) erdélyi író egykori 170 m2-es lakóháza, amelyben 1967-től haláláig élt és alkotott. Ezen a teleken kívánt a megrendelő szociális-innovációs és életminőség-fejlesztő központot kialakítani a meglévő épület felhasználásával. A meglévő épületet átépítését és kibővítését követően is megtartották. A Caritas méltányolta a koncepció humánus es barátságos léptékét, jó hangulatát. Megnyerő a belső udvar köré szervezett gyűrűs elhelyezés, amely az itt tevékenykedőket az egymásra figyelésre, illetve szociális kapcsolatteremtésre serkenti. A város és a belső miliő között finoman megfogalmazott átmenetet képez a diszkrét előudvar, amely egyúttal a városi közeget is a létesítmény hatása alá vonja. Az anyaghasználat, a belsőterek letisztultsága, elegáns megformálása összhangban van az épülettel. Az új, kortárs épület mindezeknek köszönhetően egy jól működő, minden igényt kielégítő mai intézmény otthonává válhatott.

Letöltés


MAROSI MIKLÓS , ÁCS ISTVÁN, ÖKRÖSNÉ PERNESZ ÁGNES,
RABIE ANISZ

MÁO ÉS ERKEL SZÍNHÁZ MŰHELYHÁZA, BUDAPEST

Az új évtized hajnalának egyik legnagyobb kulturális vállalkozása a Magyar Állami Operaház Műhelyházának létrehozása volt, amelyet a KÖZTI népes tervezőgárdája egy fontos ipari emlékünk felújításával kombinálva valósított meg. A Kőbányai út mentén elterülő rozsdaövezet legértékesebb épülete az 1880-as években épült Eiffel csarnok a magyar vasúttörténelem egyik legfontosabb szentélye. A korábban Északi járműjavító üzemként működő, műemléki védettséget élvező hatalmas alapterületű öthajós csarnoképületben talált otthonra az Operaház és Erkel Színház új műhely-, raktár- és próbaközpontja.
A tervezés során alapvető szempont volt a ház értékeinek, szépségeinek és annak a csodálatos acélszerkezetnek a megőrzése és bemutatása, amely a közelmúltban elhunyt Marosi Miklós szavaival élve „valami isteni véletlen folytán megúszta a világháborúkat.” A számtalan, eltérő igényű funkciót magába integráló épület nem csak kiszolgáló létesítmény, hanem a leendő látogatóknak élményt kínáló látványosság is egyben, mely látogatóközpontja révén betekintést kínál e sajátos művészet belső titkaiba.

Letöltés


M. MILTÉNYI MIKLÓS

ALSÓBOGÁT FESTECSICS-INKEY KASTÉLY RENDEZVÉNYTEREM, ALSÓBOGÁT

A Balatonlelle és Kaposvár között elhelyezkedő somogyi kis falut, Alsóbogátot a törökök kiűzése után a Pallini-Inkey család szerezte meg és birtokolta egészen 1945-ig. Az általuk létrehozott uradalmi együttes részét képezi az M. Miltényi Miklós által felújított magtár épülete.
A terület építészeti arculata egy építészettörténeti hagyományokkal egységesen átitatott, letisztult klasszicista képet mutat. A birtokhoz tartozó magtárépület esetében a hagyományos építészeti értékeket úgy sikerült megóvni, hogy emellett a kortárs építészet elemei is teret kaphattak. A magtár teljesen elpusztult tetőszerkezetének felújítása helyett egy acél-üveg tetőszerkezetet terveztek, amelynek érdekessége, hogy napelem egységeket is magában foglal. A múlt iránti tisztelet és a kortárs építészeti felfogást tükröző, mai használatot szolgáló innovatív megoldások ötvözése a település kulturális értékeit gyarapítja.

Letöltés


KULI LÁSZLÓ

OKTATÁSI ÉS IGAZGATÁSI TÖMB ÚJ ÉPÜLETEI, BUDAJENŐ

Budajenő község központi részén található a település legjelentősebb műemléki épülete, a skót-bencés rendház. A négy épületből álló együttesben általános iskola működik 1948 óta. Az önkormányzat a műemléki épületek felújításával párhuzamosan telekösszevonások útján, több ütemben építette ki a tervezett oktatási és igazgatási központot, Kuli László koncepciója nyomán.
E fejlesztés első ütemében a tornaterem és az öltözőépület készült el 2007-2008 folyamán, amely visszaidézi a skót bencés rendház két földszintes utcai épületpárjának elpusztult déli szárnyát és így újra átélhetővé teszi az eredeti díszudvar térélményét. A következő ütemben az óvoda épülete valósult meg. Az iskolát magába foglaló, egykori skót-bencés rendház szomszédságában megépült intézmény a közel húsz éve tartó tervszerű és intenzív falufejlesztés legjelentősebb beruházása lett. Példaértékű, hogy az új ház éppúgy illeszkedik a műemléki környezethez, ahogy a falusi építészeti léptékhez is idomul.
A több ütemben megvalósult fejlesztés eredményeként egyetlen központi telken működik immár az önkormányzati hivatal, az általános iskola és az óvoda, erősítve a faluközpont épített és kulturális örökségét, amely igazodási pont lehet az agglomerációs településre érkezők számára.

Letöltés


BACH PÉTER DLA, MOLNÁR CSABA, HALMAI DÉNES, TERBE RITA DLA

KÁROLYI-CSEKONICS PALOTAEGYÜTTES FELÚJÍTÁSA ÉS REKONSTRUKCIÓJA, BUDAPEST

A józsefvárosi Palotanegyed egyik kiemelkedő épületegyüttese a Múzeum és Reviczky utcákat összekötő Károlyi-Csekonics palota. Az 1883-ban, az első hazai neobarokk épületek egyikeként megépült minőségi palotaegyüttes tervezője a monarchia szerte széles körben foglalkoztatott Fellner és Helmer építésziroda volt, akinek munkáját most Bach Péter, Molnár Csaba, Halmai Dénes és Terbe Rita folytatta.
A palotakomplexum Múzeum és Reviczky utca okozta eredendő kettőssége a mostani projekt megvalósulásán is visszatükröződik . A Múzeum utca felőli palota egy szigorúbb, konzervatívabb műemléki helyreállításon esett át, reflektálva a Károlyi Gáspár Egyetem reprezentációs igényeire, míg a Reviczky utcai rész drasztikusabb beavatkozással járó, az intézmény funkcionális szükségleteit kielégíteni hivatott rehabilitáció keretében formálódott.
A fejlesztés eredményeként a valódi karakterét visszakapó reprezentatív palotarész és a kortárs kiegészítéssel bővített funkcionális szárny egy érzékelhetően elkülönülő, de mégis egységes kompozíciót alkot, amely megoldás remélhetően hosszú távon biztosítja majd a hányatott sorsú műemlék fennmaradását.

Letöltés


VASÁROS ZSOLT DLA

OMRRK KÖZÉP-EURÓPAI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, BUDAPEST

Régi igény valósult meg a Városliget komplex fejlesztését és megvalósítását célzó Liget Budapest Projekt keretén belül, amikor Vasáros Zsolt tervei nyomán a Szabolcs utcai kórház területén, barnamezős beruházás révén létrejött az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK). A jelentős hazai közgyűjtemények számára kialakított műtárgy raktározási és restaurálási központban az eddig szétszabdalt, esetlegesen elhelyezett intézményi egységek immáron egy korszerű, világszínvonalú együttesben egyesülhetnek, kiegészülve a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézettel.
A fejlesztés az értékes épületegyüttes részleges újrahasznosításával és kiegészítésével, továbbá a jelentős ősfás vegetáció védelmével együtt valósult meg. Mind a beépítés karakterét, mind pedig a felújított illetőleg újonnan tervezett épületek arculatát az intézmények sajátosságaihoz mérten hagyománytisztelő, de egyúttal kortárs módon fogalmazták meg. A történeti épületek revitalizációja során az egykori építészeti kubatúra helyreállítása alapvető cél volt, a szükséges és tervezett addíciók azonban mai formálással jelennek meg. A homlokzati anyagok, textúrák, továbbá az épülettömegek arányai és térbeli összefüggései szervezik az új épületeket a megtartott régiekkel egyetlen építészeti együttessé, mégpedig a teljes telek beépítésével összhangban.

Letöltés

 
Építészeti közélet és oktatás

A témakörben elismerésben részesülhetnek az építészeti közéletben és az építészeti oktatásban aktívan tevékenykedő, a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához.

 


BUGÁR-MÉSZÁROS KÁROLY GYÖRGY

Mint az építészeti közélet aktív szereplője már 1977 és 1990 között Békés és Csongrád megyék műemléki felügyelőjeként munkálkodott az Országos Műemléki Felügyelőség keretében. Ebben az időszakban aprólékos előkészítő munkával és restaurátori szemlélettel hozta létre Gyulán az ország első polgárház múzeumát, a „Ladics házat”, illetve a „100 éves cukrászdát,” visszaadva az épületek eredeti funkcióját és felidézve azok egykori berendezését.
A Hazai műemlékvédelem átszervezésével megbízott miniszteri biztosként 1991-ben átformálta a műemlékvédelem jogilag széttagolt intézményrendszerét, melynek csúcsintézménye a Műemlékek Állami Gondnoksága lett. Az új intézmény igazgatójaként azt tűzte ki célul, hogy az elhagyatott és bezárt kastélyok ismét a kultúra szolgálatába állhassanak, korhű berendezéssel ellátva, komplett művelődéstörténeti bemutatóhelyként. Munkája során elindította a gödöllői, a nádasdladányi, a fehérvárcsurgói, a füzérradványi, a fáji, az eszterházai és a péceli kastélyok helyreállítását, ahol az épületek és történeti kertjeik revitalizációja mellett a belsőépítészeti értékek restaurálására is komoly hangsúlyt fektetett, a korhű berendezési tárgyak gyűjtését is személyesen végezve.
2000-től a Magyar Építészeti Múzeum igazgatójaként folytatta munkáját és a múzeum gyűjteményének gyarapítását.
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék keretében működő Műemlékvédelmi szakmérnöki tanfolyamon 32 éve aktív előadója a „Történeti belső terek és társművészeti alkotások”, valamint a „Képzőművészeti Ikonográfia” című tantárgyaknak. Ennek keretében az enteriőrök eredeti háztartási funkciók alapján történő rekonstrukciót tanítja, a várakban, kastélyokban, egykor volt eredeti életmód hiteles bemutatását szorgalmazva.

Letöltés

 

 
Építtető

Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek azon építési tevékenységet megbízó jogi vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt együttműködő partnerként és későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket.


MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

BENEDICT HOTEL, KŐSZEG

Az egykori bencés rendház felújítása a város életében is jelentős előrelépést jelent. A néhány évvel ezelőtt még romos állapotban lévő épület mára a kőszegi belváros egyik ékköve lett, amely mind funkciójában, mind esztétikumát tekintve harmonikusan integrálódik a város életébe.
A Pannonhalmi Főapátság régi szándéka volt, hogy megújítsa és új funkcióval töltse meg az épületet. A cél egy nemes egyszerűséggel megformált szálloda kialakítása, amely a kényelmi szempontokon túl lehetőséget biztosít az oktatásra, a szellemi elmélyülésre és a befelé fordulásra.
Az együttes a modern, letisztult designelemek mellett is megőrzi a hely a történeti hangulatát. A szobák és közösségi terek kialakítása egyszerű, mégis kényelmes, a vizes helyiségek minden igényt kielégítenek, ugyanakkor semmi felesleges, hivalkodó elemet nem tartalmaznak. Korszerű technikai berendezések állnak rendelkezésre a különféle tudományos területekről érkező vendégek számára, amelyek diszkréten belesimulnak az egyszerű terekbe. A belső funkcionális átalakításokon túl megújult egyebek mellett a teljes homlokzat, a kertek és a melléképület is.
A felújítás során végig érvényesült a Főapátság legfőbb alapelve, miszerint nem hagyjuk kárba veszni múltbeli értékeinket, hanem előre tekintve átemeljük azokat a jövő számára. A múlt formálja jelenünket, s alakítja jövőnket.

Letöltés

 

 
Kivitelező

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes építészeti alkotások megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, a ki a megvalósult alkotás kivitelezésének magas minőségével, innovatív, környezettudatos, „smart” megoldásaival, költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének alakításában..

 


KELECSÉNYI GERGELY

PÁRIZSI UDVAR HOTEL ÉPÜLETKERÁMIA RESTAURÁLÁSI MUNKÁI

Párizsi Udvar Hotel épületkerámia restaurátori tervezési feladatait teljes körűen Kelecsényi Gergely fogta össze. A meglévő állapot felmérése és a szakvélemény készítése során a levéltári kutatómunkán túl a helyszínen számos olyan innovatív diagnosztikai eszközt és módszert alkalmazott, amelyekkel a szerkezetek és elemek kívülről nem látható hibái is feltárásra kerültek. A restaurátori javaslatoknál korszerű és időtálló egyedi megoldásokat dolgozott ki. A tervdokumentációt mérnöki precizitással, a mai épületszerkezeti és tartószerkezeti követelményeket is figyelembe véve készítette.
Egyedülálló gondossággal végzett épületrestaurátori munka eredmény Közép-Európa legnagyobb kerámia burkolatú épületének méltó újjászületése lett. A mérnöki szemléletmód, a restauráláshoz szükséges esztétikai érzék, a szakmai tapasztalat, az alaposság, a precizitás és a gyakorlati feladatmegoldási és szervezési kompetenciák együttesen és magas színvonalon vannak jelen személyében.

Letöltés

 

ze Ebben a témakörben elismerésben részesülhet olyan megvalósult alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósulásban résztvevő természetes személy tervező (felelős tervező és legfeljebb három szerzőtárs) a kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködésének eredményeként magas minőségével értéket teremt és követendő jó példaként szolgál Magyarország épített környezetének alakításában.

Pályázni kizárólag olyan épületteltáj- és szabadtér-építészeti alkotással lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy átadásra került, azóta folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a szakmai bíráló bizottság tagjai számára annak személyes megtekinthetőségét.